DEBATT

«Vi trenger både kommunale og private barnehager, og vi kommer ikke noen vei med å sette de to opp mot hverandre», skriver innleggsforfatteren.
«Vi trenger både kommunale og private barnehager, og vi kommer ikke noen vei med å sette de to opp mot hverandre», skriver innleggsforfatteren.

«Ikke ødelegg livsgrunnlaget for private barnehager!»

«En sektor som er uforutsigbar fra før, trenger ikke mer av det», skriver Anette Hem Reidarsen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Debatten rundt private barnehager har rast etter at rapporten «Du er henta!» utarbeidet av Storberget-utvalget, ble lagt frem for kort tid siden.

I 2019 skrev jeg en kronikk der jeg etterlyste en mer nyansert debatt mellom politikere, i forbindelse med kommunevalget den gang. I 2021 er debatten fremdeles aktuell, men dessverre ikke mer nyansert, sett fra en styrers perspektiv. Den gang var jeg opptatt av at vi trenger både kommunale og private barnehager, og at vi ikke kommer noen vei med å sette de to opp mot hverandre.

Mer uforutsigbart

Storberget-utvalget sine forslag vil gjøre det svært vanskelig for oss private som har et langsiktig perspektiv på vårt arbeid. For å satse slik på kvalitet som vi gjør, trenger vi forutsigbare rammevilkår som bygger på likebehandling av private og kommunale barnehager. Storberget-utvalget foreslår blant annet at det skal bli opp til kommunene å bestemme finansieringsordningen for private barnehager. Med det forsvinner både forutsigbarhet og likebehandling. Fremtiden blir plutselig mer usikker for både barn, ansatte og foreldre.

Jeg kjenner på følelser som sinne og frustrasjon, men mest av alt blir jeg trist. Trist på vegne av barna, på vegne av foreldrene og ikke minst på vegne av de ansatte. Ansatte i alle landets barnehager gir så mye av seg selv i jobben sin, og er i stor grad opptatt av å levere kvalitet, uavhengig om de jobber i en kommunal eller privat barnehage. De som roper høyest om «superprofitt» og «velferdsprofitører» kan umulig ha satt seg ordentlig inn i fakta, eller tenkt gjennom konsekvensene av forslagene sine. De er ikke ute etter de ansatte i barnehagene, sier de. Nei det er jo flott, men det er oss det går utover til syvende og sist.

Det er så mye fokus på de ytterst få som utnytter systemet, og det skaper usikkerhet for oss i den private barnehagesektoren. En sektor som er uforutsigbar fra før, trenger ikke mer av det. Spesielt ikke etter 18 måneder der vi har måttet snu oss rundt fra en dag til en annen opptil flere ganger. Overfor foreldrene og samfunnet gjør vi det med et smil og sier dette fikser vi! Og det gjør vi jo, men hvor lenge?

Politikere og mediene er med på å skape en splid i barnehagesektoren som er unødvendig, skadelig, og som overhodet ikke kommer barna til gode.

Stolt av jobben vi gjør

Jeg har jobbet 14 år i Espira, en av de største private barnehagekjedene i Norge. I dag er jeg styrer i den største barnehagen vår med 280 barn og 70 ansatte. Det er ikke noen «frøken»-jobb! Det er knallhardt arbeid. Fordi vi er så store må vi hver eneste dag bevise at vi leverer kvalitet, og strebe etter å være litt bedre enn alle andre. 70 ansatte skal følges opp på best mulig vis, slik at de igjen kan gi barn og foreldre trygghet, noe som er det aller viktigste vi kan gi dem.

Det siste året har min barnehage hatt tilsyn av både fagavdelingen i Bergen kommune og miljørettet helsevern. Fordi vi jobber knallhardt for kvalitet i alle ledd, ønsker vi slike tilsyn velkommen. Vi er stolt av den jobben vi gjør!

Alt er ikke perfekt hos oss, men vis meg den organisasjonen som er det. Vi lærer av våre feil, og streber alltid etter den beste kvaliteten.

Den ensidige fremstillingen av den private barnehagesektoren er skremmende, og jeg etterlyser en mer nyansert debatt. Fokuset bør rettes mot tilbudet som faktisk gis. Det fungerer sjeldent å la flertallet ta støyten for de få som utnytter systemet.

Jeg håper den nye regjeringen tar seg god tid til å utrede konsekvensene av forslagene til Storberget-utvalget. Til det beste for barna, foreldrene og de ansatte!

Powered by Labrador CMS