DEBATT

Anette Camilla Hem Reidarsen skriver om sin opplevelse av å være på innsiden i et stort barnehageselskap.
Anette Camilla Hem Reidarsen skriver om sin opplevelse av å være på innsiden i et stort barnehageselskap.

«Det er skammelig at en del politikere setter private og kommunale barnehager opp mot hverandre!»

– I disse valgkamp-tider er det trist å se at en del politikere, uavhengig av partipolitisk ståsted, er så lite nyansert i debatten om private barnehager, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Dette innlegget skal ikke handle om utbytte eller ikke utbytte. Det skal handle om min opplevelse av å være på innsiden i et stort barnehageselskap, og at jeg er stolt av arbeidsgiveren min.

Jeg understreker at jeg ikke er for at store overskudd av offentlige midler skal havne i private hender. Jeg er for at et overskudd skal komme barn, ansatte og samfunnet til gode.  

I 12 år har jeg vært stolt ansatt i Espira. De siste seks årene som styrer i to av Espiras store barnehager. Jeg opplever at vi leverer kvalitet i alle ledd, at vi har en HR- strategi som tar svært godt vare på våre ansatte. Og en god HR strategi som fungerer, fører til fornøyde ansatte som får et eierskap til jobben sin.  

Vi i Espira jobber solid og kontinuerlig med den faglige kvaliteten. Barnesyn, relasjoner mellom barn-barn, voksen-barn, ansatt-ansatt og foreldre-ansatt. Vi i Espira er opptatt av forskning på barn og barndom, og er god på å implementere det i kvalitetsarbeidet ute i de 101 barnehagene våre.  Det er et langsiktig og gjennomtenkt kvalitetsarbeid.  

– Lov å feile

Alt er ikke perfekt hele tiden, det er det ingen steder, men at vi hele tiden skal kunne fokusere på menneskene i organisasjonen, og alltid tenke barnas beste i alle beslutninger vi tar, ligger i ryggmargen. Når ting er utfordrende er vi løsningsfokuserte. Vi er gode på informasjon ut til foreldrene og svært opptatt av god kommunikasjon. Ikke minst er vi effektive der det er hensiktsmessig å være det.  

Jeg opplever at det er lov å feile, lære av sine feil og gå videre. Jeg opplever en trygg arbeidsgiver som er opptatt av og tar vare på sine ansatte. Vi har ordnede forhold når det gjelder lønn, ferie, pensjon osv. Og et sterkt fokus på HMS. Vi får daglig tilbakemeldinger fra ikke bare fornøyde, men begeistrede foreldre!  

Hvert eneste år gransker vi oss selv når vi jobber systematisk og grundig med resultater fra foreldreundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser, med mål om stadig å bli en bedre utgave av oss selv.   

Stort arbeidspress

Det er skammelig at endel politikere setter private og kommunale barnehager opp mot hverandre!

Mye av debatten rundt private barnehager er respektløs og bidrar overhodet ikke til å løfte statusen til ansatte i en sektor som virkelig fortjener mer ”kred”.

ALLE barn fortjener en god barnehagehverdag, uansett eierskap, og det er et hån mot alle de fantastiske barnehagelærerne, fagarbeiderne og alle de andre medarbeiderne våre med verdifull realkompetanse, som hver dag jobber beinhardt for å utføre det aller viktigste samfunnsoppdraget, nemlig å gi barn en fantastisk start på livet!

Det gjør vi ved å sørge for at barn får det tilbudet de har krav på gjennom Barnehageloven. Arbeidspresset er stort, de siste 15 årene er kravene fra myndighetene til hva vi skal utføre, vokst himmelhøyt uten at det er tilført ressurser som matcher kravene. At det er kommet en pedagognorm og bemanningsnorm er helt klart positivt, men det er dessverre ikke nok.  

Respektløs debatt

Mye av debatten rundt private barnehager er respektløs og bidrar overhodet ikke til å løfte statusen til ansatte i en sektor som virkelig fortjener mer ”kred”.

Jeg etterlyser en mer saklig og nyansert debatt, der man ser på fakta, og ikke bruker antagelser og myter som argumenter i den politiske debatten! Alle sider må belyses for at vi som velgere skal oppleve argumentasjonen som troverdig.

Barnehageansatte er en sammensatt gruppe med ulike mennesker og ulike politiske standpunkt, men en ting har vi til felles og det er at vi brenner for at  ALLE barn i Norge skal ha et godt og trygt barnehagetilbud!  

Godt valg! 

Powered by Labrador CMS