Antall barn i barnehagealder i Ullensaker ventes å stige fra 2 500 i dag til 3 600 i 2040.

Skal bygge ni nye barnehager de neste ti årene

Ullensaker kommune skal få på plass 13 000 nye barnehageplasser. Prislappen kan bli over 700 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Det er et stort, men helt nødvendig løft for å sikre nok barnehageplasser i Ullensaker, sier Lars F. Hjetland (Ap), leder av hovedutvalget for skole og barnehage i Ullensaker kommune, til Mitt Jessheim (krever abonnement).

Ullensaker kommune har i dag 40 barnehager med plass til rundt 2500 barn. Av disse er seks kommunale barnehager, 26 er ordinære private barnehager og åtte er private familiebarnehager. Jessheim kirke har tilbud om åpen barnehage med redusert åpningstid, ifølge kommunens hjemmesider. Antallet barn i alderen en til fem år i Ullensaker kommune er ventet å øke fra 2 500 i dag til 3 500 i 2033 og 3 600 i 2040.

Nå har politikerne vedtatt en ny barnehagebehovsplan, med planer om å bygge ni nye, kommunale barnehager i løpet av de ti neste årene - til rundt 680 millioner kroner. I tillegg vil politikerne bruke rundt 100 millioner på å modernisere fem kommunale barnehager.

Ullensaker kommune har i dag en dekningsgrad for barnehageplasser på 90 prosent, tre prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Målet er en dekningsgrad på 92 prosent, og derfor haster det med nye barnehager, ifølge artikkelen.

– Vi begynner med å bygge tre nye kommunale barnehager på Jessheim. Det blir de første kommunen har bygd på Jessheim siden 90-tallet, sier Hjetland til avisen, og anslår at hver barnehage vil øke kommunens utgifter med cirka 3,2 millioner kroner i året.

– Med befolkningsvekst følger også store behov for investeringer i nok barnehageplasser. Arbeiderpartiet mener kommunen ikke kan løpe fra regninga når kostnadene for veksten kommer, og har derfor sammen med de rødgrønne innført eiendomsskatt på næringseiendom. Den vil de neste årene øke med cirka 25 millioner årlig, og det gir oss økt handlingsrom til å ta investeringer i velferd, sier Hjetland.

Powered by Labrador CMS