87 prosent av inntektene til de private barnehagene kommer fra offentlige tilskudd; litt mindre enn i fjor, ifølge SSB.
87 prosent av inntektene til de private barnehagene kommer fra offentlige tilskudd; litt mindre enn i fjor, ifølge SSB.

51 private barnehager har forsvunnet det siste året - 44 av dem familiebarnehager

Det var 2 970 private barnehager - 469 familiebarnehager, 2 479 ordinære barnehager og 22 kombinert ordinære- og familiebarnehager – som var i drift hele året i 2018. Det er 51 færre enn året før. 

Publisert

Det viser ferske tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå). I dag ble regnskapet for de private barnehagene i 2018 presentert. 

Videre viser tallene at: 

I 2018 hadde private barnehager driftsinntekter på til sammen 25,8 milliarder kroner, en økning på 4,4 prosent fra året før. Samtidig steg driftskostnadene med 4,9 prosent til 24,4 milliarder.

De private barnehagene mottok offentlige tilskudd på til sammen 21,3 milliarder kroner, som dekket 87 prosent av driftskostnadene i 2018. Foreldrebetaling beløp seg til 3,9 milliarder kroner og dekket 16 prosent av driftskostnadene. Øvrige driftsinntekter endte på 590 millioner kroner.

2 021 av de private barnehagene med drift hele året avsluttet med et positivt årsresultat i 2018. Tilsammen ble overskuddet for disse barnehagene på 1,2 milliarder kroner og av det ble 10 prosent overført til eier som utbytte.

Videre ble 14 prosent overført til konsernselskap som konsernbidrag og 74 prosent ble overført til egenkapital, som var helt motsatt av disponeringen i 2017 da 80 prosent av overskuddet ble overført som konsernbidrag og 8 prosent til egenkapital. 

Driftskostnadene for en heltidsplass var i gjennomsnitt 15 141 kroner per barn i alderen 3 år per måned i ordinær privat barnehage i 2018. Det var 4,7 prosent mer enn i 2017. Den høyeste månedskostnaden med 15 996 kroner per barn var i Sogn og Fjordane, mens Vest-Agder hadde den laveste med 14 681 kroner i snitt per måned.

Fra 2012 har det blitt 429 færre private barnehager, en nedgang på 13 prosent. Denne nedgangen skyldes først og fremst at familiebarnehager har blitt færre. I 2012 var det 737 familiebarnehager, mens det i 2018 var 469; 44 færre enn året før.

Utviklingen i antall ordinære barnehager i samme tidsperiode har gått fra 2 441 til 2 479, ifølge tallene fra SSB.

Her kan du lese om tallene fra i fjor

Powered by Labrador CMS