DEBATT

Lise Lauvik i Langøy friluftsbarnehage reagerer på innholdet i regjeringens forslag til ny barnehagelov.

– Regjeringen driver risikosport: Ikke si dere ikke ble advart!

– Hvis regjeringen mener at det er kommunene som skal bestemme hva vi skal brenne for, så kan jeg love at den flammen slukner fort, skriver Lise Lauvik.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Nå har vi altså fått det svart på hvitt:

Regjeringen ønsker å kvitte seg med veldig mange private barnehager. De bare pakker det inn i masse vissvass av ord, slik at det skal høres ut som de vil barnas beste. 

Merk mine ord: DET vil de ikke med en del av disse lovforslagene. 

Jeg nekter å tro at de folkevalgte er så sandblåst at de ikke ser hva konsekvensene vil bli for private barnehager.

Vi vet alle at det er trange økonomiske kår i mange kommuner i Norge, og det kommer til å bli enda større forskjell i barnehagene hvis hver kommune skal beregne driftstilskudd til sine barnehager. Vi kommer IKKE til å få et likeverdig tilbud til barna våre. Det kommer dessuten til å koste enormt mye ressurser for hver enkelt kommune å administrere dette.

Regjeringen mener at kommunene «bør ta hensyn» til små barnehager. Hva ligger det i det? Ingenting! Vi som driver små enkeltstående barnehager har ingen stordriftsfordeler, bare smådriftsulemper. Vi kommer aldri til å overleve med mindre «bør» blir byttet ut med «skal».

Kan stenge med et pennestrøk

Regjeringen foreslår også at kommunene skal få mulighet til å redusere antall barn i en privat barnehage hvert 10. år, de mener at godkjenningen av en barnehage skal kunne brukes som et styringsverktøy! De vil gi kommunene makt til å stenge en privat barnehage med et pennestrøk!

What? Vi som driver private barnehager har fått en godkjenning som IKKE har en utløpsfrist, vi er faktisk endelig godkjent! Regjeringen kan ikke med loven i hånd foreslå at kommunene skal kunne fjerne en godkjenning som en barnehage allerede har fått. 

I § 97 i Norges Grunnlov står det:

«..ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning. Det vil si at nye lover som vedtas kun skal gjelde på forhold fra vedtakelsesdato og fremover i tid.»

Hvis et slikt famøst forslag går gjennom kan jeg love at den private sektoren kommer til å starte en kamp for våre rettigheter, og vi kommer ikke til å gi oss før rettferdigheten seirer!

Til sammenligning:

Jeg søker kommunen om å få bygge et hus, jeg får godkjenning av kommunen og bygger huset. 20 år etterpå skal liksom den samme kommunen komme og vurdere om jeg skal få «beholde» godkjenningen av huset mitt? Dette viser hvor idiotisk dette forslaget er, det er det mest useriøse jeg har lest på svært lenge! Og dette er faktisk helt sammenlignbart, for hva i all verden skal jeg gjøre med bygninger på over 300 kvadratmeter som jeg har bygget på gården til foreldrene mine hvis jeg ikke får drive barnehage her lenger? Det er dessuten SVÆRT lite bærekraftig å bygge barnehager for så å stenge de etter noen år.

Tidsavgrenset finansiering vil dessuten gjøre de private barnehagene mindre attraktive. Hvem vil søke seg jobb i en barnehage som ingen vet hvor lenge eksisterer? Hvem vil søke barnehageplass i en barnehage som kan bli lagt ned når tid som helst? Dette vil bli et kjempestort problem for sektoren. 

Regjeringen forstår konsekvensene, det er tross alt de som legger opp til det. De pakker det bare inn i fine ord i håp om at vi skal kjøpe argumentene.

– Frekt

Regjeringen vil også at kommunene skal få tilnærmet full kontroll og styring av private barnehager. Kommunen skal kunne «styre» søknadene til foreldrene inn i andre barnehager enn de har søkt i. Altså mener regjeringen at kommunen er bedre skikket til å vurdere hvilken barnehage som er best for hvert enkelt barn. 

Det er et så hinsides overtramp å i det hele tatt foreslå noe så frekt. 

Regjeringen har ikke tatt inn over seg at over 11 000 foreldre har skrevet under på et opprop der de vil beholde retten til å vurdere hvilken barnehage som er best for deres barn – toppen av arroganse. Dette lukter ikke som et demokratisk forslag, men viser en skikkelig «ovenfra og ned-holdning».

Skal vi som driver barnehage liksom stå med lua i hånda og takke kommunen for de barna vi får tildelt? Skal vi ikke få drive med det vi brenner for lenger? 

Hvis regjeringen mener at det er kommunene som skal bestemme hva vi skal brenne for, så kan jeg love at den flammen slukner fort! Alle regjeringspartier har snakket varmt om mangfoldet i sektoren, men det er nettopp dette som nå vil forvitre.

Får bli dårligere

Private barnehager scorer jevnt over høyere på foreldreundersøkelser enn de kommunale barnehagene. Kanskje det er litt vanskelig å svelge for regjeringen? Hvorfor skal kommunen detaljstyre oss hvis vi gjør det litt bedre enn de? Regjeringen vil at «alle barna i kommunen får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet» 

Greit, vi får bli litt dårligere da!

Kommunene skal til og med få bestemme åpningstidene våre. Vi som eiere tar all økonomisk risiko, men kommunen skal få lov til å styre det meste. Det faller på sin egen urimelighet.

Jeg vil oppfordre spesielt foreldre til å engasjere seg. Disse forslagene vil rasere barnehage-Norge slik vi kjenner det i dag. Vi har nå mulighet til å komme med høringsinnspill, og det er svært viktig at vi bruker den muligheten, både foreldregrupper, lokallag og barnehager.

I 2022 ble 99 private barnehager lagt ned eller solgt. Denne trenden vil fortsette i løpende galopp hvis de nevnte forslagene går gjennom. Da må kommune-Norge kompensere for alle de private barnehagene som forsvinner. 

Det vil koste samfunnet enormt mye penger. En rapport fra konsulentselskapet Menon Economics publisert tidligere i år konkluderte med at private barnehager i Norge sparte samfunnet for 3,9 milliarder i 2022. I konklusjonen skriver de dessuten at innstramminger av private barnehager er risikosport. 

Det er nettopp det regjeringen holder på med nå. 

Ikke si dere ikke ble advart.

Powered by Labrador CMS