DEBATT

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby svarer på Marte Lillealtern Haglunds åpne brev.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby svarer på Marte Lillealtern Haglunds åpne brev.

Vi skal ha gode barnehager for alle barn

Alle barn – uansett familiebakgrunn og bosted – skal ha et barnehagetilbud av god kvalitet. De skal få utfolde seg i lek, utforske verden rundt seg og få venner. Og ja, vi skal ha et mangfold av barnehager.

Publisert
  • Dette er et eksternt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er mange ting som definerer hva som er en god barnehage, men jeg er ikke enig i det Marte Lillealtern Haglund skriver på barnehage.no 23. oktober, om at rammevilkårene i sektoren blir dårligere når det blir kutt i pensjonstilskuddet. Denne regjeringen har satset på en bedre barnehage med godt innhold og mange nok ansatte siden den kom inn i regjering.

Pensjonstilskuddet til barnehagene har vært for høyt. Når vi nå strammer inn, er det fordi 94 prosent av de private barnehagene har fått mer i tilskudd til pensjon enn det de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Barnehager med spesielt høye pensjonsutgifter kan søke om å få dekket disse. Denne ordningen har vi nå forbedret, slik at vi er sikre på at kuttet i tilskuddet ikke går ut over de pensjonen til de ansatte.

Haglunds påstand om at vi kutter i kapitaltilskuddet for 2021 stemmer ikke. Kapitaltilskuddet skal dekke de faktiske kostnadene som barnehagene har til rentekostnader og avskrivninger på bygg. Det skjer kun en teknisk nedjustering av tilskuddet fordi det forventes lavere renter og prisvekst neste år. Dette er ikke en reell endring.

Enkeltstående barnehager, som ofte er de små, har lavere lønnsomhet og mindre økonomisk handlingsrom enn de store barnehagekonsernene. For å gi disse barnehagene bedre tid til å tilpasse seg pensjonskuttet, foreslår regjeringen en toårig overgangsordning for enkeltstående barnehager.

Hos noen barnehager har pensjonspenger som har vært til overs blitt brukt på et bedre tilbud til barna. Hos andre har det gitt et overskudd som for eksempel har blitt ført videre i et konsern, og dermed ikke har kommet barna til gode.

Vårt felles mål er selvsagt at barnehagene skal ha god kvalitet og gode inne- og uteområder. Det mener jeg barnehagene fortsatt har økonomisk rom for i 2021.

Powered by Labrador CMS