DEBATT

Marte Lillealtern Haglund var tidligere styrer i Nonneseter Kloster idrettsbarnehage. Bildet er tatt i forbindelse med åpning av barnehagen i mars 2018.
Marte Lillealtern Haglund var tidligere styrer i Nonneseter Kloster idrettsbarnehage. Bildet er tatt i forbindelse med åpning av barnehagen i mars 2018.

Åpent brev til Guri Melby: Hva tenkte du egentlig på?

Går dette budsjettet igjennom så vil det bety et dårligere tilbud til alle de barna som i dag går i private barnehager. Så kjære Guri, da du tilbake i 2018 skrev det du gjorde, hva tenkte du egentlig på? Skriver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et eksternt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hei Guri!

For to år siden var du på besøk i vår barnehage Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage, og sammen med eier av Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby, diskuterte vi hva en god barnehage er og hvordan vi kan måle det.

Jeg opplevde dette møtet som godt og konstruktivt, og i ettertid av møtet skrev du følgende på din facebookside; «Hva er en god barnehage? Det diskuterte jeg med Hans Jacob Sundby, eier av Læringsverkstedet barnehager, og Marte Lillealtern Haglund, styrer i Læringsverkstesets idrettsbarnehage på Grønland da jeg besøkte dem #3av100. Noen kriterier er lett å definere, slik som antall ansatte, pedagogtetthet, størrelse på uteareal og lignende, men alle vet jo at det er andre ting som er vel så viktig for å skape gode barnehager. Det perspektivet mener jeg har forsvunnet i barnehagedebatten - det har stort sett handlet om private vs. offentlige drivere og hvordan vi kan kontrollere at de private ikke tjener for mye penger, men bør ikke fokus heller være på hvordan vi kan kontrollere at både private og offentlige leverer tjenester av høy kvalitet? Jeg har utfordret Læringsverkstedet på å gi innspill til hva de ønsker å bli målt på. Er det noen av dere som har gode innspill her? Hva er en god barnehage, og hvordan kan vi måle det?»

Byttet jobb

Siden den gang har du blitt statsråd, og jeg har byttet jobb, men vi begge har ansvar for tilbudet til vår oppvoksende generasjon. De som skal sørge for Norges inntekter i framtiden, og som skal ta vare på oss når vi blir eldre. Da må vi gi disse barna et godt tilbud allerede fra tiden i barnehagen. Da lurer jeg på hvordan dere politikere mener at vi skal kunne gi barna et godt kvalitativt tilbud når rammevilkårene i sektoren blir dårligere?

Det er veldig bra at det er innført bemanningsnorm og pedagognorm, men når det ikke bevilges penger, går vinninga opp i spinninga. Det stemmer at Læringsverkstedets barnehager tidligere gikk med en bemanning på 6,7 barn per voksen, men da hadde vi fleksibiliteten med å sette inn vikar også ved korttidsfravær eller når det var kurs/plantid/HMS-dag/møter etc.

Da vi gikk til en bemanning på 6,0 forsvant denne fleksibiliteten samtidig som vi også fikk en utfordring med at flere pedagoger skulle ha plantid borte fra avdeling.

Foreslår kutt

Nå har regjeringen lagt frem et statsbudsjett hvor det foreslås et kutt i pensjonstilskuddet for private barnehager og det i tillegg er foreslått en reduksjon i kapitaltilskudd for 2021. Dette er kutt som for min barnehage vil utgjøre rundt 300.000 kroner mindre utbetalt.

Dette vil gå utover det tilbudet vi kan gi til barna i form av færre leker, utflukter, vedlikehold og ikke minst et allerede bunnskrapt vikarbudsjett. Jeg har full forståelse for at de ulike tilskuddene skal gå til det de er ment for, og er klar over at det hersker en oppfatning av at private barnehager over flere år har mottatt for mye i pensjonstilskudd. Men jeg ber dere om å se på de ulike tilskuddene samlet under ett, slik at man får et helhetlig bilde på hvordan rammevilkårene i sektoren faktisk er!

Går dette budsjettet igjennom så vil det bety et dårligere tilbud til alle de barna som i dag går i private barnehager.

Så kjære Guri, da du tilbake i 2018 skrev det du gjorde, hva tenkte du egentlig på?

Hvordan skal vi klare å levere gode barnehager på dårligere rammevilkår? På hvilken måte mener du at jeg som styrer skal forsvare at det blir enda dårligere bemanning i barnehagen for barna som går her, eller at vi ikke kan kjøpe nytt utstyr når det gamle går i stykker? Hvordan skal jeg forsvare ovenfor mine kolleger at vi i ytterste konsekvens får en dårligere pensjonsavtale fordi vi ikke har penger til betale for pensjonsavtalen deres? På hvilken måte er dette med på å sørge for at ansatte i kommunal og privat sektor har like lønn- og arbeidsvilkår?

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss for en mer utfyllende prat om hvordan vi kan legge til rette for at alle barn får en best mulig barnehagehverdag, og hvordan de ansattes hverdag egentlig ser ut!

Innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook.

Powered by Labrador CMS