Jan-Erik Støstad har LO-bakgrunn, og tidligere gitt ut publikasjoner som handler om styring og organisering av velferden.
Jan-Erik Støstad har LO-bakgrunn, og tidligere gitt ut publikasjoner som handler om styring og organisering av velferden.

Ny utvalgsleder på plass

Jan-Erik Støstad (69) skal lede Avkommersialiseringsutvalget videre etter at forgjengeren trakk seg.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier i en pressemelding at han er svært fornøyd med at Støstad har takket ja til å gå inn som ny leder, og at utvalget har et viktig oppdrag for regjeringa.

Han trekker fram at Støstad har bred ledererfaring og er godt kjent med problemstillingene som utvalget skal greie ut.

Med velferd som tema

Jan-Erik Støstad er i dag generalsekretær i SAMAK, samarbeidskomiteen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene (LO-ene). Han har tidligere vært spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling.

Han har også vært ansatt i Finansdepartementet, og han var statssekretær for Ap i Arbeidsdepartementet fra 2005 til 2012.

Støstad er utdannet samfunnsøkonom, og har utgitt flere bøker. Deriblant «En fjerde vei for velferden» fra 2015, hvor han argumenterer mot å la både marked, New Public Management og tradisjonell velferdsorganisering styre – og i stedet lanserer «Samskapsmodellen», som innebærer økt tillit til fag og fagpersoner, men samtidig dialog med omgivelsene om kvalitet og kostnader.

Etter enighet med SV

Avkommersialiseringsutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Det ble oppnevnt 12. august 2022, som direkte konsekvens av regjeringspartienes budsjettforlik med SV høsten i forveien.

Av utvalgets nettsider framgår at utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU (Norsk offentlig utredning) til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 20. juni 2024. Utvalget skal i tillegg levere en delrapport med framlegg om juridisk definisjon av ideelle virksomheter innen juni 2023.

Så gjenstår det å se hvilke frister som er mulige å nå, slik situasjonen omkring utvalget har vært.

Preget av intern uenighet

Støstads oppnevnelse kom tre måneder etter at utvalgets opprinnelige leder, byråkraten Tor Saglie, ba om å få trekke seg som følge av interne uenigheter og det han beskrev som utfordrende samarbeidsklima i utvalget.

Dette skjedde etter at Aftenposten i januar kunne avsløre at minst to medlemmer – Linn Herning fra for Velferdsstaten og Gøril Bjerkan fra LO – truet med å trekke seg og ikke lenger hadde tillit til Saglie som leder. De mente han hadde håndtert intern uenighet om utvalgets mandat dårlig.

Slik er Avkommersialiseringsutvalget sammensatt nå:

Utvalgets medlemmer

 • Utvalgsleder Jan-Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK (Samarbeidskomiteen til arbeiderbevegelsen).
 • Eli Blakstad, direktør for helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie, Statsforvalteren i Innlandet
 • Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgiver samfunnspolitisk avdeling i LO
 • Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune
 • Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leder av nettverk for velferdsforskning
 • Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gardsbarnehage AS og tidligere nestleder i Private Barnehagers Landsforbund.
 • Linn Herning, dagleg leder i alliansen For velferdsstaten
 • Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS
 • Marie Nygren, jurist og spesialrådgjevar i Oslo kommune i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertenester
 • Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning
 • Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet
 • Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger
 • Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO.

Les også: Hun er en av de 13 i utvalget som skal vurdere utfasing av kommersiell drift av velferdstjenester.

Powered by Labrador CMS