Kunnskapsminister Guri Melby (V) under den muntlige spørretimen på Stortinget.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) under den muntlige spørretimen på Stortinget.

Melby: Også vikarutgifter skal kompenseres

– Ansatte i skoler og barnehager over hele landet er overarbeidet, sa Torstein Tvedt Solberg (Ap) og ville ha svar på hva som hindrer regjeringen i å utbetale det han omtaler som nødvendige midler slik at man unngår kutt i skoler og barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det var i forbindelse med den ordinære spørretimen, onsdag, at andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget stilte spørsmålet til kunnskapsminister Guri Melby.

I sitt svar var Melby klar på at hun hadde forståelse for at veldig mange i skoler og barnehager er slitne.

– Det har vært veldig utfordrende tider for oss alle, og kanskje spesielt for nettopp dem, sa Melby fra talerstolen. Hun understreket at regjeringen allerede hadde kompensert kommunesektoren med rundt 29 milliarder kroner totalt

– Men jeg tror mange rektorer og barnehageledere opplever at pengene ikke når ut, og at de sitter med samme budsjett som de gjorde opprinnelig. Da vil jeg understreke at regjeringen hele tiden har vært tydelig på at vi vil kompensere utgifter knyttet til korona, men også at det er usikkerhet for hva merkostnadene forbundet med koronapandemien beløper seg til, og at vi må få bedre tall for at vi skal vite hvor mye vi skal kompensere, sa hun.

Torstein Tvedt Solberg tok opp økonomisk kompensasjon til barnehagene med statsråden.
Torstein Tvedt Solberg tok opp økonomisk kompensasjon til barnehagene med statsråden.

Skal kompensere

Statsråden viste til utvalget regjeringen har satt ned i samarbeid med KS. Utvalget skal kartlegge hvilke konsekvenser pandemien har hatt for kommuneøkonomien, og første delrapport er ventet om ikke lenge.

– Vi har vært tydelig på at ekstrautgifter til smittevern skal kompenseres. Det gjelder også vikarutgifter, for eksempel, som kommer som et resultat av høyt fravær for at mange må holde seg hjemme på grunn av lette symptomer. Men først og fremst har vi hatt behov for å finne ut hva ekstrautgiftene har vært, og er, sa Melby, og poengterte igjen at midler til blant annet vikarbruk og overtid som kunne sees i sammenheng med pandemien ville bli vurdert i arbeidet.

Penger

Torstein Tvedt Solberg var klar på at kommunene ikke trengte forståelse fra regjeringen, men penger.

– Realiteten der ute er at det blir korona-kutt. Jeg vet at statsråd Melby har bred erfaring som kommunepolitiker, og er kjent med at kommuneloven er streng. Man plikter å budsjettere med penger man har, ikke penger man tror man får, sa han, og viste til at budsjettene skal fastsettes nå.

Tvedt Solberg viste videre til at Arbeiderpartiet allerede hadde foreslått å legge penger på bordet til sektoren.

– Den totale regningen kan man gjøre opp i senere. Men hva hindrer regjeringen fra å legge penger på bordet nå, slik at man unngår kuttene?

Igjen pekte Melby på de 29 milliardene som var fordelt til kommunene.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ikke tror at det er nok, men det er et viktig bidrag.

Powered by Labrador CMS