Torsten Tvedt Solberg (Ap) ser mørkt på barnehagehøsten hvis ikke regjeringen kommer med krisepakke.
Torsten Tvedt Solberg (Ap) ser mørkt på barnehagehøsten hvis ikke regjeringen kommer med krisepakke.

Mener regjeringen må komme med krisepakke til barnehagene

Reiselivsbransjen og bedriftene får, men barnehagesektoren har måttet se langt etter krisepakke fra regjeringen. Det får Torstein Tvedt Solberg (Ap) til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ettermiddag legger regjeringen fram nye tiltakspakker som skal hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen. Tiltakene som er lagt frem i 2020 beløper seg til sammen til om lag 125 milliarder kroner, inkludert tiltakene som presenteres senere i ettermiddag, melder Dagbladet. Men Arbeiderpartiets Torsten Tvedt Solberg er skuffet.

– De som får krisehjelp er i en akutt situasjon, og da er jeg veldig skuffet over at barnehagene og skolene er helt glemt fra regjeringens side i krisepakken som legges fram. Ser man på situasjonen der ute, med ekstremt overarbeidede ansatte, trange budsjetter og at ekstrautgifter i forbindelse med korona-pandemien ikke dekkes inn, er det for dårlig fra regjeringen.

Solberg peker på at han er opptatt av at samme logikk som gjelder for næringslivet, hvor milliardene har sittet løst, også bør gjelde for barnehagesektoren.

– Det er helt riktig og viktig at næringslivet får krisepakker. Men vi ser eksempler på at regnestykket for barnehagene ikke går opp med store ekstrautgifter.

– Men barnehagene fikk jo dekket den tapte foreldrebetalingen når de var tvunget til å stenge, slik at ansatte kunne holdes i jobb. Og de har full inntjening på samme måte som før koronapandemien. Hvorfor skal de da få egen krisepakke?

– Situasjonen som er nå med karanteneregler som gjør at ansatte blir overarbeidet, det er ikke penger til vikarer og andre tiltak som kan løse denne situasjonen gjør at jeg er bekymret for høsten. Hvis ikke regjeringen legger penger på bordet nå, er jeg redd for at situasjonen bare blir verre.

– Rammetilskudd ikke nok

– Det er kommunene som finansierer barnehagene, og kommunene har fått økte rammetilskudd. Holder ikke det?

– Det er på langt nær nok. Og jeg mener i utgangspunktet det er regjeringen som har ansvaret i denne situasjonen. De har sagt at det er en nasjonal dugnad, og da er det ikke opp til hver enkelt kommune å løse den, sier Solberg, og peker på at regjeringen må komme med øremerkede midler til barnehagesektoren.

– Arbeiderpartiet foreslo allerede i vår en krisemilliard til skole og barnehage. Alle ekstrautgiftene man har må kompenseres, og det må penger på bordet for å sikre nok folk.

Statssekretær Anja Johansen (V).
Statssekretær Anja Johansen (V).

– Forståelse

– Det er lett å forstå at det er en vanskelig situasjon, og vi jobber med å finne gode løsninger på utfordringene.

Det sier Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet til barnehage.no

Hun er klar på at det per nå ikke vil være riktig å øremerke midler til barnehagene.

– Regjeringen har bevilget 9 milliarder kroner i kompensasjon til kommunesektoren, og kommunene kan bruke av disse pengene til å kompensere skole- og barnehagesektoren hvis de ønsker det. Vi mener det er kommunene som er nærmest til å vite hvor skoen trykker lokalt, og derfor mener vi at øremerking ikke er riktig skritt å gå, sier hun.

Johansen er klar på at det blir feil å si at regjeringen har glemt skolene og barnehagene i pandemisituasjonen.

– Vi har bevilget 400 millioner kroner til tiltak for de mest sårbare barna, av dette skal 170 millioner kroner brukes til at sårbare barn skal kunne ta igjen tapt progresjon på skolen. Vi har også brukt 140 millioner på digitalisering i skolen i samme periode, sier hun.

Usikkerhet

Johansen sier videre at regjeringen har vært ærlig på at det er usikkerhet knyttet til de foreløpige beregningene om merkostnadene som er knyttet til koronautbruddet.

– Hva sluttsummen blir, er det ingen som kan si nå. Derfor har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som sammen med KS skal jobbe med å kartlegge konsekvensene for kommuneøkonomien, og her er skole, barnehage og helsesektoren særlig nevnt. Hvis det viser seg at den kompensasjonen som hittil er gitt er for liten, vil regjeringen følge det opp med forslag til økte bevilgninger. 

Statssekretæren håper at den oppdaterte smittevernveiledningen som har kommet, også kan fungere klargjørende slik at ansatte ikke er lengre borte fra jobb enn nødvendig.

Powered by Labrador CMS