Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap)
Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap)

Martin Henriksen: – Enhver barnehagenedleggelse som skjer som følge av manglende finansiering er på regjeringens samvittighet

Finansieringen av 469 stillinger skiller PBLs beregninger av det private barnehager får i økt tilskudd i 2020 og departementets anslag. 

Publisert

– Det uomtvistelige faktum er at bemanningsnormen ikke er finansiert.

 Det sier Martin Henriksen (Ap).

Da statsbudsjettet for neste år ble banket gjennom i Stortinget, var det ingen som ble overrasket over at posisjonens forslag i utdanningskomiteen ble vedtatt. Her ble det blant annet vedtatt å trappe ned i bevilgningen i overgangsordningen bemanningsnormen, den såkalte «Grøvan-potten» 

Flertallet i komiteen la til grunn Kunnskapsdepartementets svar på et skriftlig spørsmål fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Her skrev departementet at private barnehager ville få et økt driftstilskudd på om lag 630 millioner kroner. Departementet presiserte at tallene var usikre.

Før Stortinget skulle stemme over vedtaket til komiteen, la PBL (Private barnehagers landsforbund), fram et notat som viste beregninger de hadde gjennomført. Beregningene la til grunn innrapporterte tilskuddstall for 2020. 

PBLs svar på regnestykket var at private barnehager ville få et økt tilskudd på 357

millioner kroner, utover pris- og lønnsvekst.

Stillinger

Hvor mye koster egentlig en stilling i private barnehager?

Barnehage.nos beregninger viser at en stilling kostet barnehageeierne rundt 582.743 i 2019. 

Da har vi lagt til grunn et snitt av årslønn, bestående og vektet av de ulike stillingstypene, pluss et påslag på 30 prosent for arbeidsgiveravgift, pensjon og netto vikarkostnad.  

Hvis vi legger de tallene til grunn, ville departementets beregning av økt driftstilskudd betydd at rundt 1081 barnehagestillinger ekstra ville ha vært finansiert i 2020 som følge av økte bevilgninger. Det presiseres igjen at departementet har slått fast at beregningene deres var usikre. Fasiten kommer først når alle utbetalingene er gjennomført i 2020.

PBLs beregninger, som er basert på innrapporterte tilskuddstall, viser at sektoren har fått 357 millioner kroner i økte tilskudd. Det utgjør rundt 613 stillinger.

Med andre ord så skiller det 468 stillinger mellom PBLs beregninger og departementets beregninger.

Med andre ord skiller det rundt 273 millioner kroner mellom departementets og PBLs regnestykke.

Bekymret

– Uansett  hva som er riktig her, så er det udiskutabelt at regjeringspartiene ikke har betalt for normen som de selv foreslo. Den teoretiske øvelsen som posisjonen legger til grunn når de sier at normen er fullfinansiert, løser heller ikke utfordringene med at barnehager må bruke av oppsparte midler for å øke bemanningen sin, sier Henriksen.

Han er bekymret over signalene som kommer fra sektoren, og viser blant annet til signalene som kom fra Bukkspranget barnehage i barnehage.no i november som sa at de kunne bli nødt til å avvikle drifta.

– Det er alvorlige signaler som kommer, og jeg mener at enhver barnehagenedleggelse som skjer som følge av manglende finansiering er på regjeringens samvittighet. Det er utrolig at de kan snakke om mangfold den ene dagen, og snøre igjen lommeboken den neste. Det er utrolig. Det er lite forutsigbar styring av sektoren.

 Henriksen er klokkeklar på at mangfoldet i sektoren er truet.

– Og det er først og fremst på grunn av Høyres politikk i regjering, sier Henriksen.

– En kraftig økning

Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener at økningen på 357 millioner kroner fremdeles er en kraftig økning:

– Nå har PBL fått innrapporterte tilskuddstall for 2020 som viser at private barnehager får 357 millioner kroner mer i tilskudd i 2020. Det er mindre enn Kunnskapsdepartementet først anslo, men det er fremdeles en kraftig økning på kort tid. Jeg er veldig glad for at regjeringen har innført en bemanningsnorm i barnehagen som gir mange private barnehager mulighet til å ansette flere. Det viktigste for barna i barnehagene er nok ansatte med god kompetanse, skriver hun i en epost til barnehage.no

På spørsmål om hun fremdeles mener det er riktig å trappe ned i overgangsordningen, hvis man legger PBLs beregninger til grunn, svarer hun:

– Fra 2017 til 2018 har det vært en stor reduksjon i antall kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen, fra 106 i 2017 til 31 kommuner i 2018. Det er fantastisk! Selv dersom man legger til grunn PBLs beregninger, er økningen større enn regjeringens forslag til reduksjon i øremerket tilskudd til bemanningsnorm. Private barnehager vil uansett få om lag 200 millioner kroner mer i tilskudd. Det gir rom for å øke bemanningen. Jeg mener derfor fremdeles at det er riktig å trappe ned den øremerkede bevilgningen til bemanningsnormen, skriver hun videre

Hun er klar på at det kan tildeles skjønnsmidler til barnehager som får økonomiske problemer.

– Når tilskuddet trappes ned i 2020, åpner vi samtidig for at Fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager dersom de får økonomiske problemer som følge av bemanningsnormen i 2020.

Powered by Labrador CMS