Martin Henriksen (Ap) utfordrer kunnskapsministeren på regelverket knyttet til sikkerhet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Martin Henriksen (Ap) utfordrer kunnskapsministeren på regelverket knyttet til sikkerhet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Henriksen (Ap) krever svar om sikkerhet: Vil endre regelverket for å sikre barna

I et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren ber Martin Henriksen om en endring i regelverket - slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen.

Publisert

I sin begrunnelse skriver Aps utdanningspolitiske talsperson at:

NRK hadde 9.januar en nyhetssak om en toåring ble lagt ut for å sove uten tilstrekkelig tilsyn, gråt i lengre tid og deretter falt ut av vognen, har opprørt mange. NRKs nyhet omhandler en enkelthendelse, og de fleste barnehager og barnehageansatte er profesjonelle og dyktige i sitt tilsyn av barna. Likevel kan slike hendelser skape utrygghet hos foreldre, og saken har også avdekt at det mangler sentrale forskrifter og retningslinjer om tilsyn av barn under soving.

De største kommunene og mange av de største barnehagekjedene har ikke sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen. Helsedirektoratet bekrefter at det ikke finnes noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges».

Les det skriftlige spørsmålet her

Les den omtalte NRK-saken her

Det er dette regelverket Henriksen nå mener bør på plass. Spørsmålet er også en følge av den tragiske ulykken i en barnehage i Bergen, der en ett år gammel gutt ble kritisk skadet etter å ha falt ut av en vogn, og ble hengende fast. 

NRK har også tatt en runde blant noen av de største barnehagekjedene og kommunene i landet, som mangler felles rutiner for hvilket tilsyn barn skal ha i barnehagene når de sover. Det finnes heller ikke noe klart svar i lovverket om hvordan tilsyn med sovende barn i barnehagen skal gjennomføres, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», og at barn som sover ute lett bør være synlig inne fra barnehagen, skriver nrk.no. 

– Både jeg og andre foreldre blir bekymret når vi ser slike enkelthendelser, og NRK har avdekket at det mangler sentrale forskrifter og regelverk for tilsyn med barn under soving. Det må komme på plass så raskt som mulig, slik at alle foreldre føler trygghet når de sender barna i barnehagen, sier Henriksen til Nrk, og fortsetter: 

– Vi mener at det er bekymringsverdig når de største kommunene og de største barnehageselskapene ikke har sentrale rutiner med tilsyn av barn når de sover.

Selv om mange barnehager har skjerpet sine rutiner etter hendelsen i Bergen, sier Henriksen likevel at det er behov for et tydeligere regelverk fra sentralt hold.

– Ansvaret må tydeliggjøres. Det er selvfølgelig ulike rutiner i ulike barnehager, men at alle barnehagene har ansvar for å ha tilsyn med barna når de sover, og når de er ute og leker, det må være soleklart, sier han til Nrk.

– Dette må statsråden løse raskt. Enten det er ved å gi beskjed til Helsedirektoratet om å endre forskriften, eller at de innfører andre regelverk for barnehagene.

I svar til Nrk peker statssekretær Rikke Høistad Sjøberg på at kommunen har ansvaret for tilsyn med både private og kommunale barnehager, og kontrollere at disse følger reglene for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har foreldrene anledning til å varsle fylkesmannen og be om at de utfører tilsyn dersom de opplever at kommunen ikke følger godt nok opp.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har så langt ikke svart på det skriftlige spørsmålet. I går presenterte han de første funnene fra forskningen i GoBaN-prosjektet.

Blant de funnene forskerne har kommet fram til, viser det seg at god bemanning er en av faktorene som gir god kvalitet i barnehagen. Men at norske barnehager blant annet kan bli bedre på hygiene og sikkerhet. 

– Flere av problemene kan løses med lokale og rimelige løsninger, som for eksempel bedre rutiner for håndvask og tilsyn ved soving. Det er også viktig at barnehagelærerutdanningene gir pedagogene tilstrekkelig kompetanse, sier Sanner.

Les mer om forskningsfunnene her. 

Powered by Labrador CMS