I 2018 hadde 914 barn et samisk tilbud her til lands.
I 2018 hadde 914 barn et samisk tilbud her til lands.

Aldri før har så mange barn hatt et samisktilbud: Nå fornyer de politikken

I fjor hadde 914 barn et samisktilbud i Norge, flere enn noen gang før. Nå fornyer Sametinget barnehagepolitikken.

Publisert

I 2018 var det i alt 65 barnehager i landet med et samisk tilbud; fordelt på 21 samiske barnehager, 11 samiske avdelinger i andre barnehager og 33 barnehager med språkopplæringstilbud. Det ga et tilbud til i alt 914 barn - en økning på 156 barn fra 2016, ifølge den nye sametingsmeldingen om samisk barnehagetilbud.

I 2018 ble det også brukt mer penger på  å gi barn et samisktilbud i barnehager i Norge; i alt nær 15,2 millioner kroner.

Nå fornyer Sametinget sin barnehagepolitikk, og denne våren behandles en ny sametingsmelding om temaet: 

Den forrige Sametingsmeldingen om barnehagetilbudet kom i 2013, og siden da har det skjedd en del på barnehagefeltet som gjør at det er nødvendig å fornye politikken. Blant annet er det kommet ny nasjonal rammeplan. I tillegg er så godt som hele det samiske samfunnet involvert i implementeringen av NOU Hjertespråket, og Sametinget har sitt prosjekt «Sámi mánat ođđa searvelanjain” (SáMOS) som gjennom målrettede tiltak skal løfte kvaliteten i samiske barnehager. Denne meldingen tar blant annet opp hvilken rolle og politisk myndighet Sametinget har i barnehagepolitiske spørsmål.

Meldingen konkluderer med at Sametinget skal legge sin innsats inn mot tre innsatsområder, og de foreslåtte områdene er som følger:

  1. Samiskspråklige barn i dagens samfunn.
  2. Tradisjonell kunnskap i ny tid, og
  3. Kunnskap og kompetanse bygger fremtidens samiske barnehager.

En Sametingsmelding er et viktig styringsredskap på Sametinget, fordi den politikken som vedtas av plenum vil være grunnlag for all politikken Sametingsrådet fører på barnehagefeltet. Gjennom en melding tenkes det helhetlig og systematisk om et politikkområde, og denne spesifikke meldinga vil definere Sametingets barnehagepolitikk de neste årene. Saken komitébehandles i oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen, står det på Sametingets hjemmesider. 

Powered by Labrador CMS