Rødts Bjørnar Moxnes (til høyre) og SVs Audun Lysbakken står bak forslaget om blant annet å gi kommuner forkjøpsrett ved salg av barnehager.
Rødts Bjørnar Moxnes (til høyre) og SVs Audun Lysbakken står bak forslaget om blant annet å gi kommuner forkjøpsrett ved salg av barnehager.

Fremmer forslag for å stoppe kommersielle: - Det gjør vi fordi det haster

Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) gjør et nytt forsøk på å stoppe det de oppfatter som en kommersialisering av barnehagesektoren. Torsdag skal forslaget opp til høring.

Publisert
  • En statlig plan for opptrapping av kommunal og ideelt eierskap og drift av barnehager.
  • Meldeplikt og kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager.
  • Nye eiere må søke om tilskudd på nytt når de har kjøpt en barnehage.

Det er i korte trekk kravet fra partilederne, fremmet i et representantforslag som ligger an til å bli behandlet på Stortinget 22. november i år.

«Mangfoldet i sektoren svekkes ved økt kommersialisering og der store konsern kjøper opp små og ideelle barnehager. Kjøp og salg av barnehager er blitt «big business». Gjennom kreative selskapsstrukturer er det grunn til å tro at pengestrømmene ut av barnehagene og over til private formuer skjules. En kommersialisering innebærer en motivasjon for eier til å få mest mulig profitt,» heter det i forslaget fra Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes.

Torsdag skal saken opp til høring i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. I høringen deltar blant andre NHO, KS; Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL (Private barnehagers landsforbund) Trygge Barnehager AS og Stiftelsen Kanvas.

- Det haster

Representantforslaget kommer opp samtidig som regjeringen jobber med å få på plass et nytt regelverk for regulering av barnehagesektoren. SV-leder Audun Lysbakken gir overfor barnehage.no uttrykk for at det ikke er noen grunn til å vente på at dette arbeidet er ferdig.

- Det gjør vi fordi det haster å få på plass flere reguleringer av barnehagesektoren. Dessuten er det viktig at Stortinget også sier klart ifra om hva de mener, og gir retning til det arbeidet som regjeringen skal gjøre. 

- Leverer det dere kaller kommersielle barnehager dårligere tjenester til familiene enn det andre barnehager gjør?

- Dyktige ansatte gir gode og trygge barnehager for barn i Norge, uavhengig av eierskap. Det er dette vi vil ta vare på. For å unngå press på bemanning, lønns- og arbeidsforhold og over tid kvalitet, er det viktig å sørge for at hver eneste krone som bevilges til barnehage faktisk brukes til å drive barnehage. Da kan vi ikke tillate at store summer tas ut i profitt, svarer Lysbakken i en e-post til barnehage.no.

Nyskaping i sektoren

- Barnehager er generelt en av tjenestene som befolkningen er aller mest fornøyd med. Har ikke barnehager organisert som aksjeselskap vært viktige bidragsytere innenfor nyskaping i sektoren?

- Ikke fordi de er aksjeselskap. Vi er for private barnehager, men vi er mot at eiere skal kunne ta ut profitt fra pengene fellesskapet og foreldrene betaler inn. Private eiere har gjort en viktig jobb for å bidra til full barnehagedekning i Norge. Men vi må heller ikke glemme at staten her har bidratt med store statlige bevilgninger og gunstige låneordninger for å gjøre dette mulig. Nyskapningen vil jeg tillegge politisk mot som utkrystalliserte seg i et barnehageforlik, og ikke minst alle de flotte barnehagelærerne, fagarbeiderne og andre ansatte som hver dag sikrer barna våre et godt barnehagetilbud med høy kvalitet.

- Er det negativt at private barnehager har et visst overskudd?

- Både ja og nei. Barnehageloven høres fornuftig ut når den gir mulighet for å ta ut et rimelig overskudd, slik at eiere ikke skal tape egeninvesterte penger. Problemet er likevel at denne loven ikke godt nok sikrer at penger tiltenkt barna havner på avveier. Da mener jeg vi må se på hvordan loven kan styrkes, svarer Lysbakken.

Mangfoldet

Sv-lederen avviser at forslaget, slik det er formulert, bidrar til å svekke nettopp mangfoldet i sektoren, når SV og Rødt vil foreta en dreining av sektoren og begrunner det i selskapsform alene.

- Tvert om - det som nå skjer er at noen få store kommersielle konsern kjøper opp små, ideelle og foreldredrevne barnehager. Mangfoldet er med andre ord svekket de siste årene. Kjøp og salg har blitt big business. Disse forslagene vil dempe en slik oppkjøpsfest og bidra til at flere små, ideelle og foreldredrevne barnehager vil overleve.

- Vil ikke et krav om at, når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt, føre til usikkerhet for familier som har barn i enkeltstående, private barnehager?

- Ingenting skaper mer usikkerhet enn spekulasjon. Forslagene våre vil regulere sektoren bedre og gi større forutsigbarhet- nettopp fordi kommunen med dette gis større mulighet til å planlegge og dimensjonere barnehagetilbudet riktig.

- Fullstendig uforståelig

Hvis det må søkes på nytt om tilskudd ved salg, vil verdien på brukte barnehager trolig falle.

- Vil ikke et slikt krav føre til at en barnehageeier vil ha mindre grunn til å bruke penger på å vedlikeholde og oppgradere bygningene sine?

- Det må i tilfelle være de eierne som ser på barnehager som investeringsobjekter. Det er nettopp dette vi vil ha bukt med. Det er stor tverrpolitisk enighet om et stramt lovverk i skole og i universitets- og høyskolesektoren. For meg er det uforståelig at det samme ikke skal gjelde for barnehagene som tross alt fullt ut er finansiert av offentlige tilskudd og foreldrepenger, svarer Audun Lysbakken.

Powered by Labrador CMS