- Etter min mening bør alle typer voldshendelser komme fram på en politiattest. Denne uken legger Roy Steffensen (Frp) fram et forslag i Stortinget som skal tette hullene i bruken av politiattest.
- Etter min mening bør alle typer voldshendelser komme fram på en politiattest. Denne uken legger Roy Steffensen (Frp) fram et forslag i Stortinget som skal tette hullene i bruken av politiattest.

Vil tette hull i lovverket knyttet til politiattest - nå kommer forslaget

– Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, forventer jeg at Kunnskapsdepartementet følger opp den intensjonen, sier Roy Steffensen (Frp). Denne uken legger han fram et nytt forslag i Stortinget for å stramme inn bruken av politiattest i barnehager,

Publisert

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna. Etter min mening bør alle typer voldshendelser komme fram på en politiattest. Det har jeg trodd var realiteten etter at vi strammet inn regelverket knyttet til politiattester i 2015. 

Det sa leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), i forbindelse med et skriftlig spørsmål til daværende kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i februar.

Spørsmålet hadde sitt utspring i boken «Vandel: om politiattester og skikkethet», skrevet av professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen. I boken, som kom ut i 2018, peker de på flere hull i lovverket knyttet til politiattester.

Nå går Roy Steffensen fra ord til handling, ifølge en sak i Vårt Land.

Sammen med tre partifeller fremmer han et forslag i Stortinget denne uken. Det vil pålegge regjeringen «å foreta nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren».

– Det haster. Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, forventer jeg at Kunnskapsdepartementet følger opp den intensjonen, sier Steffensen til avisen.

Politiattesten skal vise «alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen», heter det i forslaget. Skal Frp få viljen sin må både opplærings- og barnehageloven endres, alternativt bare politiregisterloven.

Nå utfordrer Roy Steffensen Arbeiderpartiet til å hjelpe Frp med å presse kunnskapsminister Guri Melby (V) til fortgang – og om nødvendig overkjøre regjeringen i Stortinget:

I februar sa nemlig Aps Maria Aasen-Svensrud til P4 at hun ønsket en gjennomgang av regelverket, påpeker han.

– Jeg forventer at Ap følger opp og bidrar til å sikre flertall med SV eller Sp hvis regjeringen vil sitte i ro og vente på ny opplæringslov, sier Steffensen.

Han håper nødvendige lovendringer kan vedtas i Stortinget allerede til høsten.

FAKTA POLITIATTEST I BARNEHAGE

Dersom en skal jobbe i barnehage er det krav om å legge frem politiattest, ifølge barnehageloven § 19.

  • Attesten skal fremlegges før personen begynner å arbeide i barnehagen.
  • Attesten skal ikke være eldre enn tre mnd når den leveres til mottaker.
  • I utlysning av stilling skal det fremgå at attest vil bli krevd ved ansettelse.
  • Det skal fremgå av saksmappen at søker har levert politiattest.

De som skal jobbe i barnehage kan ikke være dømt etter straffelovens paragrafer 299 (voldtekt av barn under 14 år), 301 (Grov voldtekt av barn under 14 år), 302 (Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år), 303 (Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år), 304 (Seksuell handling med barn under 16 år), 305 (Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år), Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep), 310 (Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn), 311 (Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn), eller ifølge den gamle straffelovens paragrafer 195 (seksuell omgang med barn under 14 år), 196 (seksuell omgang med barn under 16 år), 200 andre ledd (seksuell handling mot barn under 16 år), 201 første ledd bokstav c (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år), 201 a (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted og 204a (Den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi).

Hvis en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen.

Det stilles ikke krav om barneomsorgsattest, som er politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet
til mindreårige. 

Det finnes to typer barneomsorgsattester.

Avgrenset barneomsorgsattest viser anmerkninger på nærmere bestemte straffebud. Også verserende saker tas med.

Uttømmende barneomsorgsattest viser alle strafferettslige reaksjoner som er registrert i reaksjonsregisteret.

Kilder:

Forskrift om politiattest i barnehager

Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

Powered by Labrador CMS