Skatval Solkollen barnehage holder til i lokalene etter den gamle husmorskolen på Skatval. Den blir nedlagt fra 15. august i år.
Skatval Solkollen barnehage holder til i lokalene etter den gamle husmorskolen på Skatval. Den blir nedlagt fra 15. august i år.

Planla å bygge nytt. Nå blir barnehagen lagt ned

– Et stortingsvedtak stengte muligheten.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det klart at barnehagen Læringsverkstedet driver på Skatval i Trøndelag, Skatval Solkollen, blir lagt ned i august. 30 barn mister barnehageplassen, ifølge Adresseavisen (krever innlogging).

Regionleder Anne Berit Lyng Malmo i Læringsverkstedet sier de valgte å ta avgjørelsen om nedlegging nå, slik at foreldre rekker søknadsfristen for barnehageplass 1. mars.

I tillegg håper hun det er tidsnok til at de ansatte greier å skaffe seg ny jobb til neste barnehageår.

Til Adressa sier Malmo følgende om årsaken til nedleggelsen:

– Grunnen er at vi for fem år siden kjøpte eiendommen med den gamle husmorskolen med tanke på å bygge nytt, men et stortingsvedtak stengte muligheten for at private barnehager kan ta opp husbanklån for nybygg, erstatningsbygg eller renovering.

Hun forteller at den gamle skolebygningen ikke er egnet som en framtidsrettet barnehage. Derfor var planen å rive, bygge nytt og selge boligtomter til småbarnsfamilier.

Endringer i 2022

Arbeidet med å avvikle ordningen med husbanklån ble påbegynt av daværende kommunalminister Nikolai Astrup (H), men Fremskrittspartiet satte foten ned og sørget i forhandlinger for at private barnehagers mulighet til å søke husbankfinansiering ble opprettholdt ut 2021.

I 2022 forsvant muligheten. Samme år fikk kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) gjennomslag for endringer i barnehageloven som tvang Læringsverkstedet og andre barnehageeiere til å organisere hver enkelt barnehage som eget rettssubjekt.

For landets største barnehagekjede, innebærer det etablering av 250 nye selskaper.

Samtidig ble det lovfestet forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen, og det ble forbudt å ta opp lån andre steder enn i finansforetak.

Da Adressa spør om de ikke kan ta opp lån i andre banker i stedet for i Husbanken, svarer Malmo:

– Da blir renta vesentlig høyere, og tilskuddet vårt er det samme som det kommunale barnehager får. Og de får ta opp husbanklån. Det samme kommer til å skje mange private barnehager som startet på 70-, 80- og 90-tallet som nå trenger erstatningsbygg eller å renovere bygningene sine.

Nyholt: - Bra

I en oppfølgingssak i samme avis, gir stortingspolitiker Hege Bae Nyholt (R), uttrykk for at hun synes det er bra at det ikke lenger er mulig å finansiere barnehageeiendommer gjennom husbanklån. Hun peker på at eierne av Læringsverkstedet-kjeden, Hans Jacob og Randi Sundby, har stor formue.

– Formuen stammer i stor grad fra salg av barnehageeiendommer. De eiendommene er det våre skattepenger som har subsidiert gjennom billige husbanklån til bygging og kapitaltilskudd til hold av bygg. Det er bra at de ikke kan holde på sånn lenger, mener Nyholt.

Malmo påpeker på sin side at formuen er bygninger, ikke kroner på en bankkonto.

Barnehage.no har tidligere skrevet at Læringsverkstedet satt igjen med cirka 70 barnehagebygg etter salget av 138 barnehagebygg i 2020.

– Læringsverkstedet eier barnehagebyggene selv, og har i dag nesten 5 milliarder i gjeld på eiendom. For å sikre nødvendig handlefrihet i en situasjon med usikre rammebetingelser, er den beste løsningen å overdra deler av bygningsmassen til en profesjonell eiendomsaktør. På denne måten kan vi innfri mesteparten av gjelden vår og etablere en struktur som er godt tilpasset utviklingen av rammebetingelser i bransjen, forklarte Hans Jacob Sundby den gang.

– Bundet på hender og føtter

Siden er rammebetingelsene ytterligere endret.

Malmo mener stortingsflertallet har bundet private barnehager på hender og føtter med innstrammingene det siste året.

– På grunn av loven der hver barnehage er et eget rettssubjekt, er det barnehagen på Skatval som må ta opp lån. Det er ikke lov med konsernbidrag. Og vi har heller ikke lov til å ta opp husbanklån, men tilskuddet er det samme som for kommunale barnehager, og de får husbanklån. Så det hjelper ikke hvor stor formue eieren vår har. Vi har heller ikke lov til å selge boligtomter til å finansiere nybygg, sier regionlederen til Adressa.

Powered by Labrador CMS