Høsten 2021 hadde Anita Gaustad og Anette Lauareid Hovda fortsatt håp om å kunne drive hver sin enkeltstående barnehage videre.
Høsten 2021 hadde Anita Gaustad og Anette Lauareid Hovda fortsatt håp om å kunne drive hver sin enkeltstående barnehage videre.

Prøvde å få politikerne til å forstå. Nå har gründerne gitt opp og solgt

For to år siden dro Anita Gaustad og Anette Lauareid Hovda til Stortinget med en bønn om tryggere rammevilkår. Nå har begge gitt opp drømmen, og solgt til større aktører.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det kjent at Anette Lauareid Hovda og Anne Grethe Rullestad selger livsverket sitt, Småfolk barnehage i Etne, som de har brukt 20 år på å utvikle.

‒ Årsaken er usikkerheten som kommer fra regjeringen. Alle signalene de sender ut. Om endringer i rammebetingelser, mer kommunal styring, forkjøpsrett, og forslag om tidsavgrenset tilskudd. Og så er det finansieringssystemet som ikke er landet. All usikkerheten begynner rett og slett å bli for tung å leve med som barnehageeier. Det blir for uforutsigbart, sier Anette Lauareid Hovda.

‒ Hva var utløsende faktor?

‒ Landsmøtet til PBL i vår, hvor jeg deltok digitalt. Da var allerede prosessen i gang, og vi var i en dialog, men ingen papirer var underskrevet. Jeg hadde kanskje håpet at Tonje Brennas tale der, ville gjøre meg tryggere. Det gjorde den ikke. Tvert om. Jeg ble enda mer utrygg etter hennes innlegg.

Selve barndomsdrømmen

Det var lokalavisa Grannar (krever abonnement) som først omtalte saken. Der står det at hun selger med tungt hjerte.

‒ Ja. Og nå begynner jeg å grine på telefonen, som jeg har pleid å gjøre den siste tiden … Det var ikke noe jeg heller ville enn å drive min egen barnehage. Det har vært drømmen min, helt siden jeg var liten. Jeg skrev det i dagboka mi da jeg var ti år. Så det er ingen tilfeldighet at jeg har plumpet oppi dette. Det er unger som er mitt store engasjement, og jeg brenner for faget. Småfolk har vært nesten halve livet mitt. Jeg har brukt kvelder, helger og ferier. Det har vært meg. Og nå mister jeg noe som er viktig for meg, sier gründeren, 19 år etter at hun og kollega Rullestad åpnet porten for første gang.

Det å drive barnehage i en liten kommune, har selvsagt ikke vært totalt fritt for uoverensstemmelser. Men i det store og hele har samarbeidet med lokalpolitikere og kommuneadministrasjon vært bra, konstaterer hun.

‒ Men også små kommuner påvirkes av regjeringens politikk, sier Hovda, som ikke legger skjul på at Ap og Sp sin måte å føre barnehagepolitikk på har mye med avgjørelsen å gjøre.

Barnehage- og arbeidsplasser

De begynte med 18 barn og 4 ansatte i 2004. Nå har Småfolk 85 barn og 25 ansatte.

‒ Jeg ønsket et fortsatt privat alternativ i Etne. Og jeg ønsket å sikre arbeidsplasser og barnehageplasser. Da er det bedre å gi seg nå før det blir for økonomisk krevende. Vi har gjort veldig mye selv for at vi skulle kunne drive effektivt og bra. Og vi har satset på kompetanseutvikling. Når rammebetingelsene er som de er, og med de signalene som har kommet om hva som kan skje på sikt, vet jeg at det hadde gått ut over kvaliteten om vi skulle ha fortsatt å drive som enkeltstående barnehage. Og jeg tror ikke jeg kunne ha stått inne for det å drive en barnehage som bare er «god nok», forklarer Hovda.

Anette Lauareid Hovda forlater sektoren og begynner i ny jobb i november.
Anette Lauareid Hovda forlater sektoren og begynner i ny jobb i november.

‒ Hadde du trodd det skulle gå slik da du sammen med Anita Gaustad troppet opp på Stortinget for å tale de private barnehagenes sak?

‒ På det tidspunktet begynte jeg å bli urolig. Først hadde jeg vært optimistisk etter PBLs landsmøte i starten av november, der Brenna som ny kunnskapsminister ga meg en spire av håp om at den nye regjeringen ville satse på barnehagene.

Ikke som ønsket

Så kom regjeringens budsjettforslag for 2022, som medførte skjerpede kutt i pensjonstilskuddet. Som barnehager over hele landet aksjonerte mot.

Det var da Gaustad og Hovda dro til Stortinget, i håp om å nå gjennom til de folkevalgte.

Men det gikk ikke som de hadde ønsket. I stedet kom et budsjettforlik med SV, som inneholdt det såkalte «avkommersialiseringsutvalget».

‒ Hadde jeg den gang visst hva som skulle skje siden, ville jeg ikke blitt overrasket. Men jeg hadde selvsagt håp. Det var derfor jeg stilte opp på Stortinget, sier Hovda.

‒ Hva tenker du om at barnehagen nå blir del av en av de store kjedene?

‒ Jeg skulle ønske at det ikke var slik, for å ha enkeltstående barnehager mener jeg er kjempeviktig. Og jeg skulle ønske at regjeringa hadde lagt mer til rette for det. De sier at de vil gjøre det, men reglene som er innført rammer oss like mye som alle andre. Jeg er veldig for at det skal være både private og kommunale barnehager. Jeg tror det trengs for å heve kvaliteten begge steder. Og jeg kjenner at jeg har tillit til at den store kjeden skal kunne forvalte Småfolk på en god måte, svarer hun.

‒ Hadde mer å gi

Hovda bekrefter også at hun tror Læringsverkstedet har bedre forutsetninger for å håndtere endrede rammevilkår enn en enkeltstående aktør.

Selv blir hun ikke med videre. Anette Lauareid Hovda tar over som daglig leder ved Haugaland Opplæringskontor i november.

‒ Jeg fikk tilbud om å fortsette som daglig leder. Men det å være gründer har gitt meg så mye, og jeg har trivdes så godt med det i kombinasjon med å være daglig leder. Å skulle fortsette under en annen eier ble rett og slett for emosjonelt vanskelig for meg, forklarer hun.

Nå mister sektoren en ildsjel og ressursperson, som har engasjert seg også ut over egen barnehage.

‒ Jeg kjenner at jeg hadde mye mer å gi til sektoren og faget. Det er det det jeg brenner for. Nå vil jeg flytte det engasjementet over til de som er et par hakk eldre. Til ungdommene, sier den avtroppende barnehagegründeren.

– Eneste fornuftige utvei

Også Anita Gaustad har i stor grad engasjert seg ut over egen barnehage. Gaustad etablerte Solbakken barnehage i Trondheim tilbake i 2007. I år har den 114 barn, og drives videre av Norlandia-konsernet.

Under en debatt med lokale politikere i sommer, viste Gaustad til et rådhus-besøk noen år i forveien, da hun skulle forklare sin beslutning om å selge.

– Noen av dere hørte meg beskrive en virkelighet med underskudd og krevende vilkår for privat sektor. Jeg sa da at jeg ikke kunne se dette som en del av min framtid. Å stå ansvarlig for eierskap og drift om det ikke ble en forutsigbar og bærekraftig finansiering. Nå er beslutninga tatt, jeg har gått i minus de siste årene. Barnehagen jeg starta i 2007 og som både jeg og mine over 40 ansatte er så uendelig stolte av, blir nå solgt til et av de store konsernene i sektoren. Ved å overlate ansvaret til en større og mer robust aktør sørger jeg for at barna og de ansatte er i gode hender, fortalte hun.

Som leder av PBLs lokallag i Trondheim deltok Anita Gaustad på en markering utenfor rådhuset i 2021.
Som leder av PBLs lokallag i Trondheim deltok Anita Gaustad på en markering utenfor rådhuset i 2021.

– Er det virkelig dette politikerne vil? Er det en villet politikk at eiermangfoldet svekkes av uforutsigbarhet og sulteforing og at vi som var med og bygget opp det gode barnehagetilbudet etter barnehageforliket ikke skal se noen annen løsning enn å gi slipp på livsverkene våre? Når jeg nå har solgt, er det sikkert mange politikere som vil rette et anklagende blikk mot det store konsernet som har kjøpt Solbakken barnehage. Men de har jo ikke gjort noe galt. Det er politikerne som har gjort at jeg ikke lenger finner det forsvarlig å fortsette på egenhånd som må svare på hvordan jeg har havnet i en situasjon der salg var den eneste fornuftige utveien, sa Gaustad.

Powered by Labrador CMS