DEBATT

«Én ting som overhodet ikke er vårt ansvar, er at PBL og regjeringen er uenige om tilskudd og økonomi» skriver Toril Kalsås, som er organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bergen.
«Én ting som overhodet ikke er vårt ansvar, er at PBL og regjeringen er uenige om tilskudd og økonomi» skriver Toril Kalsås, som er organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bergen.

Vi må ta ansvar for oss selv nå!

«Det er utidig at vi blir satt i en situasjon der vi havner i midten og må betale prisen» skriver Toril Kalsås.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Barnehageansatte er vant med å ta ansvar. Vi tar ansvar for barn - selvfølgelig. Vi serverer frokost, lunsj og frukt så foreldre slipper ansvar for å smøre matpakker. Vi tar ansvar for at barna har regntøy og votter når foreldre har glemt det hjemme. Når det ikke er nok ubunden tid/plantid gjør vi arbeid gratis for at barna skal få godt nok tilbud. Mange ansatte tar ansvar for at det er leker i barnehagen og tar med leker hjemmefra eller lager utstyr og samlingseffekter. Når kommunen ikke setter inn spesialpedagog på grunn av barns behov, tar vi ansvar for at barna får ekstra støtte likevel. Når eiere kutter i budsjettet så det ikke er penger til julebord tar de ansatte ansvar og betaler av egen lomme.

Vi sier ja til å bruke fritiden vår til ekstra utdanning til beste for barnehagen uten at det fører til økt lønn, og når eier ikke bruker penger på nok og godt nok teknisk utstyr bruker vi egen pc, egen mobiltelefon og egen mobildata for å registrere barn og sende bilder og dagsrapporter til foreldre.

Vi tar ansvar for barns beste - selv når det egentlig er noen andre sitt ansvar.

Og én ting som overhodet ikke er vårt ansvar, er at PBL og regjeringen er uenige om tilskudd og økonomi. Det er utidig at vi blir satt i en situasjon der vi havner i midten og må betale prisen. Det gjør vi likevel hver dag vi jobber uten vikar, bruker egen mobil eller personalmøter blir kuttet ned på. Ille nok. Men de kan ikke også la det gå ut over lønnen og pensjonen vår!

Vi som er ansatt i PBL-barnehager må ta ansvar for oss selv nå! Vår pensjonsordning er satt under press, arbeidsgiver vil ikke oppfylle avtaler og vi risikerer å tape både mye penger og rettigheter. Arbeidsgiver har gitt oss et tilbud som både er dårligere enn avtalt og som vi selv må betale mer på. Det er ikke akseptabelt!

Den nye pensjonsordningen med privat AFP der vi skal betale 2 prosent og arbeidsgiver 5 prosent, vil koste barnehagene cirka 10 prosent, altså tilsvarende det kommersielle barnehager får i pensjonstilskudd. Det vi krever i pensjon er ikke urimelig økonomisk. Vi må også se det i lys av at barnehager har høyt sykefravær, det er lave søkertall til barnehagelærerutdanningen og utad er det fortsatt holdninger om at hvem-som-helst kan jobbe i barnehage bare de liker barn. Vi må stå opp og ta kampen for å heve statusen, for å gjøre det attraktivt å være ansatt i barnehage og for å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Vi må kjempe for våre egne rettigheter for vår egen del, men også for at gode pensjonsrettigheter skal fortsette å være en viktig del av arbeidslivet i Norge. Og for at PBL-barnehager fortsatt skal tiltrekke seg dyktige og ansvarlige ansatte.

Vi må sette oksygenmaskene på oss selv, for bare slik kan vi fortsette å ta ansvar for andre!

Powered by Labrador CMS