DEBATT

Arild Olsen er administrerende direktør i PBL.
Arild Olsen er administrerende direktør i PBL.

Like god kvalitet – lavere pris

Private eiere leverer like gode barnehager til barna til en lavere pris for samfunnet. Likevel synes pensjonert barnehagelærer Arne Bråten å mene at profitt i privat sektor er hovedproblemet.

Publisert Sist oppdatert

At kommunene bruker mer av det offentlige og skattebetalernes penger uten å levere et bedre barnehagetilbud, synes derimot ikke å være et problem for Bråten. Det tar PBL til etterretning.

Få med deg debatten mellom Arne Bråten og Arild M. Olsen her:

Rapporter fra både Agenda Kaupang og Telemarksforskning viser systematisk høyere kostnader i kommunale barnehager, uten at kvalitetsindikatorene varsler om tilsvarende kvalitetsforskjeller:

  • Pedagogandelen i private barnehager er på 41,5, mot 40,9 i kommunale
  • Bemanningstettheten er på 6,17 barn per ansatt i private barnehager, mot 5,92 i kommunale
  • Lavere sykefravær i private barnehager over flere år
  • Høyere tilfredshet i private barnehager i alle kjente foreldreundersøkelser

For PBL er det ikke greit at kommunenes høyere kostnader til barnehagedrift tilsynelatende ikke gir seg utslag i høyere kvalitet i tilbudet til dem barnehagen er til for – barna.

For PBL er det heller ikke greit med private barnehageeiere som jakter kortsiktig økonomisk gevinst på bekostning av tilbudet til barna og lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte.

Begge deler fortjener å bli stilt spørsmål ved. Men mens det er regelen at kommunene bruker mer penger på barnehage, uten å få kvalitet igjen for pengene, så indikerer fakta at private barnehageeiere med snevert profittmotiv er for sjeldenheter å regne i barnehagesektoren.  

Likevel: Hvis samfunnet ønsker bedre svar på om pengene kommer barna til gode i private barnehager, så er det full åpenhet om pengebruken i private barnehager. Derfor ønsker vi velkommen Kunnskapsdepartementets gjennomgang av pengestrømmene i barnehagesektoren og en grundig evaluering av tilsynsordningen.

Av hensyn til kvaliteten i tilbudet til barna, ser vi helst at KD – i motsetning til Bråten – undersøker både kommunale og private barnehager i sin søken etter svar om på om pengene i sektoren brukes til barns beste.

Har du meninger i debatten? Del i kommentarfeltet under eller send til oss på [email protected].

Powered by Labrador CMS