Edle Damm, barnehagesjef i Akasia, skriver i en pressemelding at selskapet tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning, og at de, dersom politiets arbeid belyser svakheter som må korrigeres, vil justere sine rutiner i henhold til dette. Hun understreker at deres dypeste medfølelse og tanker fortsatt er hos barnets foreldre og andre som på ulike måter er berørt av den tragiske hendelsen, skriver BA.