DEBATT

– Mange av konsekvensene av forslagene i Storberget-utvalget vil føre til en kommunalisering og at vi går i retning av mer kommunalt monopol, med mindre mangfold og færre private barnehager, skriver Kristin Voldsnes i Norlandia.

– Hvilke arbeidsplasser ryker først: De private? De minste? De som jobber hos kjedene?

Når Storberget-utvalget i realiteten foreslår at kommunene skal kunne definere hvilke aktører som skal få lov til å være i markedet: Hvilke av arbeidsplassene til medlemmene i Utdanningsforbundet ryker da først? Spør Kristin Voldsnes.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er positivt at tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og Rødt-politiker i Bergen bystyre, Odd Arild Viste, i et svarinnlegg i barnehage.no 24. september, forsikrer om at de ikke ønsker en kommunal monopolsituasjon i barnehagesektoren, eller støtter tiltak som kan føre til at alle private barnehager forsvinner. Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, følger opp 28. september og slår fast at de ikke har noen motivasjon om å snakke ned privat barnehagesektor.

Forsikringene kommer som respons på mitt tidligere innlegg, hvor jeg kritiserte Utdanningsforbundet, som jobber imot private barnehager generelt og kjeder spesielt.

Steffen Handal uttalte til Utdanningsnytt.no 24. september: «PBL hevder at Storberget-utvalget legger opp til en kommunalisering, og at fagforeningene vil legge ned alle private barnehager og dermed skade arbeidsplassene til medlemmene. Dette er sludder. Det er ingen i utvalget som har tatt til orde for å fjerne privat barnehagesektor».

Likevel har de laget en egen strategi mot privatisering. Så er det riktig at det ikke står direkte i Storberget-rapporten at målet er kommunalisering og monopol, det ville også vært høyst bemerkelsesverdig. Derimot vil mange av konsekvensene av forslagene i Storberget utvalget føre til en kommunalisering og at vi går i retning av mer kommunalt monopol, med mindre mangfold og færre private barnehager. Også Bjørnar Moxnes har vært tydelig på at Storberget-utvalget er oppskriften for å lykkes med sin politikk, og vi vet alle hva Rødt vil.

Kristin Voldsnes er divisjonsdirektør i Norlandia.

Når Utdanningsforbundet i Storberget-utvalget foreslår at kommuner skal kunne gi lavere tilskudd til private barnehager enn kommunale og ønsker å kutte i enkeltelementer uten å justere opp i andre elementer som beviselig er underfinansiert - er dette å kjempe for sine medlemmer i private barnehager? Når de ønsker å gi kommunene mulighet til å utøve skjønn med hvilke private barnehager som skal få redusert tilskudd eller hvilke som i det hele tatt skal få fortsatt tilskudd – hvordan er dette å kjempe for arbeidsplassene til sine medlemmer i private barnehager? Når de ønsker at kommunene skal få mulighet til å justere ned kapasiteten i private barnehager og dermed i mindre grad la det være opp til foreldrene å velge hvilke barnehager som fylles opp – slik det er i dag – hvordan er det å sette barn og foreldre først og hvordan er det å kjempe for sine medlemmer i private barnehager?

Bærebjelken i dagens finansieringssystem som er likebehandling av barn i kommunale og private barnehager foreslås fjernet. I tillegg foreslår Storberget-utvalget i realiteten at kommunene skal kunne definere hvilke aktører som skal få lov til å være i markedet. Hvilke av arbeidsplassene til medlemmene i Utdanningsforbundet ryker da først? De private? De minste? De som jobber hos kjedene? Hva har forbundet å si til sine medlemmer i disse private barnehagene? Går deres medlemskontingent til å undergrave sin egen jobbtrygghet?

Forslagene som Utdanningsforbundet støtter, vil føre til færre private barnehager, mindre mangfold og mindre konkurranse. Det vil ramme en kvinnedominert sektor, gi flere arbeidsledige og mindre dynamiske nærmiljø, spesielt i Distrikts-Norge. Utdanningsforbundet støtter en politikk som vil redusere medlemmenes mulighet til å velge mellom flere arbeidsgivere, medlemmer som kan forhandle seg til høyere lønn og ha flere karrieremuligheter. Utdanningsforbundet vil med andre ord kun forhandle med KS om barnehagelærerens lønn i fremtiden, slik det er blant lærerne. Er lærerne spesielt fornøyd med lønnsutviklingen og betingelsene?

Forslagene som Utdanningsforbundet støtter, vil føre til færre private barnehager, mindre mangfold og mindre konkurranse.

Kristin Voldsnes

Forslagene i Storberget-utvalget som Utdanningsforbundet står bak, har naturlig nok skapt uro og bekymring i barnehagesektoren, eksemplifisert gjennom innlegget 14.september på barnehage.no, signert barnehagelærerne i Lillehammers private barnehager.

Kanskje barnehagelærerne trenger et fagforbund som virkelig lytter til sine medlemmer og anerkjenner den muligheten som ligger i mangfoldet av private og offentlige barnehager istedenfor å sette arbeidsplasser og muligheter i fare i et ideologisk eksperiment som også vil ramme valgfriheten til barn og foreldre?

Powered by Labrador CMS