DEBATT

«Dersom Storberget-utvalget virkelig hadde foreslått tiltak som ville føre til at alle private barnehager forsvant, ville Utdanningsforbundet selvfølgelig aldri støttet dem», skriver Odd Arild Viste.
«Dersom Storberget-utvalget virkelig hadde foreslått tiltak som ville føre til at alle private barnehager forsvant, ville Utdanningsforbundet selvfølgelig aldri støttet dem», skriver Odd Arild Viste.

Useriøst fra Norlandia

«Hun påstår at Utdanningsforbundet støtter gjeninnføring av en monopolsituasjon. Dette er feil på så mange måter», skriver tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, Odd Arild Viste, i sitt svar til Kristin Voldsnes.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Kristin Voldsnes kommer med noen temmelig spinnville påstander om Utdanningsforbundet og forholdet til private barnehager i et debattinnlegg på barnehage.no 23. september. Jeg hadde forventet et høyere nivå av seriøsitet i debatten fra en direktør i en av de store private aktørene.

Uten at det nevnes eksplisitt i innlegget, er det nærliggende å tro at det er forslagene til flertallet i Storberget-utvalget som ligger til grunn for direktørens forargelse. Hun påstår at Utdanningsforbundet støtter gjeninnføring av en monopolsituasjon. Dette er feil på så mange måter.

For det første har det aldri vært en monopolsituasjon i barnehagesektoren. Private har alltid vært en del av bransjen. For det andre er det ingenting i forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget som på noen som helst måte vil kunne føre til en monopolsituasjon. Ett av forslagene vil kunne føre til en omfordeling av midler fra store barnehager til små, og et annet forslag vil kunne føre til en noe større andel kommunale barnehager, dersom det er et ønske fra de lokale folkevalgte. Men å snakke om monopol, mener jeg er å ta saken fullstendig ut av alle proporsjoner. Det virker som at direktøren her er mer opptatt av å male skremmebilder, enn å bidra konstruktivt til debatten.

For det tredje, kan jeg berolige direktøren med at dersom Storberget-utvalget virkelig hadde foreslått tiltak som ville føre til at alle private barnehager forsvant, ville Utdanningsforbundet selvfølgelig aldri støttet dem. Og det hadde jo vært ganske merkelig om representanter for private barnehager, som flertallet i utvalget også besto av, gikk inn for tiltak for egen tilintetgjørelse.

Det henger ikke på greip, og den samme mangelen på seriøsitet og etterrettelighet i argumentasjonen, preger dessverre hele innlegget. Jeg syns det er bra at også ledelsen i de kommersielle barnehagekonsernene deltar i den viktige debatten om utviklingen av sektoren. Men jeg tror debatten blir mye bedre dersom en tar utgangspunkt i virkeligheten.

Powered by Labrador CMS