DEBATT

– Vi er frustrert og bekymret for jobbene våre, skriver barnehagelærere i private barnehager i Lillehammer i denne appellen til lokalpolitikerne.
– Vi er frustrert og bekymret for jobbene våre, skriver barnehagelærere i private barnehager i Lillehammer i denne appellen til lokalpolitikerne.

«Vi blir ikke omplassert om vi må legge ned, vi mister jobbene våre»

– Vi, barnehagelærere i de private barnehagene i Lillehammer, er redde!

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Storberget-utvalget sin modell «Du er henta» skaper uro blant oss. Vi er frustrert og bekymret for jobbene våre. Det at kommunen vil gå for denne modellen uten å se konsekvenser for oss i de private barnehagene skaper stor usikkerhet.

I Lillehammer kommune er det 60 prosent private barnehager. Vi utgjør et mangfold av ulike typer barnehager med god kvalitet og mye kompetanse.

Vi er redde for jobbene våre!

Flertallet i Storberget-utvalget vil:

  • Ta bort foreldrenes frihet til å velge barnehager som passer for deres barn.
  • Gi kommunen styringsrett over tilskuddsmidler til private barnehager som kan føre til at de gir ulikt tilskudd til ulike barnehager utfra individuelle vurderinger og basert på skjønn.
  • Gi kommunen rett til å tidsbegrense tilskudd, redusere kapasiteten private barnehager fra ett år til et annet og avvikle tilskudd til en privat barnehage for i stedet å gi tilskudd til en ny.
  • Ved avvikling/nedleggelse av private barnehager tilbakeføres balanseverdiene av et avviklingsregnskap til kommunen, foruten eiers innskutte kapital.
  • Gi kommunen større «makt» til å bestemme over private barnehager, samt lettere legge ned ved overkapasitet. Kommunen vil alltid ha det siste ordet.

Vi er prisgitt dere som er folkevalgte i kommunen, og deres kunnskap om drift av barnehager og vårt fagfelt.

  • Vi trenger forutsigbarhet i tilskuddsordningen og økonomisk likeverdig behandling for å sikre kvaliteten i barnehagene våre. Bare da kan vi opprettholde en forsvarlig drift.
  • Kunne beholde og ansette barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere med relevant utdanning og erfaring, som sikrer stabilitet.
  • Sikre at alle barn kan gå i en barnehage med god kvalitet.
  • Foreldre får velge hvilke barnehager de mener gir best tilbud til sine barn.

Det må komme nasjonale retningslinjer for tilskudd. Kommunen kan ikke selv bestemme størrelsen på tilskuddet til hver enkel privat barnehage uten tydelige retningslinjer. Det må da også settes en nedre grense for hvor lavt tilskuddet kan være og et tak på hvor stort «gap» det kan være mellom tilskudd til kommunale og private barnehager. Hvordan kan man sikre likebehandling av barnehager, som bør være et mål, etter en sånn modell?

Med den foreslåtte endringen er vi redd kvaliteten i barnehagene blir dårligere. Dette begrunner vi med at barnehager jobber systematisk for å være best mulig og yte god kvalitet for å få søkere, da det er reell konkurranse. Hvis kommunen bare kan fylle opp sine kommunale barnehager uten «å jobbe» for det, siden de får fylt opp allikevel, er vi redd dette kommer til å gå ut over kvaliteten. Vi tror at konkurranse er bra da en blir skjerpet og yter sitt beste for å drive barnehager med god kvalitet. Uten konkurranse så er vi redd det kan bli en hvilepute og at en ikke trenger å yte sitt beste. Vi trenger mangfoldet som finnes i barnehagene i Lillehammer kommune.

Ved implementering av en slik modell på landsbasis er det betenkelig hvor store forskjeller den kan ramme barnehagene i ulike kommuner. Har ikke barn i Norge like rettigheter til å gå i en kvalitetssikret barnehage med like tilskuddsordninger? Hvordan sikres likebehandling? Skal man være «heldig» å være født i «riktig» kommune?

Vi ønsker at dere stiller kritiske spørsmål til hvordan denne modellen vil ramme den enkelte barnehage.

Vi har nasjonale føringer for: Bemanningsnorm, pedagognorm og et likt lovverk. Hva er da tanken bak at tilskuddsordningen skal være lokal og på hvilken måte skal den løses? Hva skjer med oss ansatte i private barnehager dersom kommunen velger å kutte eller differensiere tilskuddet til private barnehager? Vi blir ikke omplassert om vi må legge ned, vi mister jobbene våre.

Vi må ha en finansieringsordning som sikrer at alle barn har et likeverdig og kvalitetssikret barnehagetilbud uavhengig av hvilken side av kommunegrensen de bor, og om det er private eller kommunale barnehager.

Disse har signert innlegget:

Barnehagelærere i private barnehager i Lillehammer:

Nybu Barnehage, Steinrøysa Barnehage, Lungaardsløkka Barnehage, Birkebeineren Frilufts Barnehage, Suttestad Barnehage, Lillehammer Idrettsbarnehage, Ro Barnehage, Hestehoven Barnehage, Hammermo FUS Barnehage, Engesvea FUS barnehage, Askeladden Barnehage, Fagstadlia FUS Barnehage, Hagehaugen Barnehage, Ringelihorn Steinerbarnehage, Smestad Studentbarnehage

Powered by Labrador CMS