Nittedal kommune driver barnehagene sine etter sigende for knapper og glansbilder. Nå har kontrollutvalget sett nærmere på sektoren - og kommer med krass kritikk.
Nittedal kommune driver barnehagene sine etter sigende for knapper og glansbilder. Nå har kontrollutvalget sett nærmere på sektoren - og kommer med krass kritikk.

Driver for effektivt: Får krass kritikk fra eget kontrollutvalg

Drives de kommunale barnehagene mer effektivt enn hva godt er? Ja, mener kontrollutvalget i Nittedal kommune.

Publisert

Det kommer fram i en sak i avisa Varingen (krever innlogging), som skriver at kontrollutvalget det siste året har undersøkt barnehagesektoren etter innspill fra PBL. Nittedal har fem kommunale og 21 private barnehager, som ifølge kommunens egne hjemmesider arbeider under den felles overskriften «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene».

Skal man tro kontrollutvalget handler det heller om knapper og glansbilder:

Mandag la kontrollutvalgsleder Gunnar Johnsen (H) fram utvalgets funn i kommunestyret. Uten å avdekke noe direkte ulovlig, kom han med følgende kritikk, ifølge Varingen:

  • Nittedal kommune har drevet sine kommunale barnehager ytterst «effektivt», eller som kontrollutvalget har fått høre; «driver for knapper og glansbilder».
  • Det økonomiske presset på private og kommunale barnehager har blitt større og større.
  • Kommunens tallgrunnlag er lite tilgjengelig og delvis umulig å kontrollere. Det bryter med innsynsmulighet, transparens og gjør kontrollutvalgets jobb tilnærmet umulig.

Johnsen la blant annet fram tall som viser at avstanden mellom hva Nittedal kommune yter i tilskudd og den nasjonale satsen har økt kraftig fra 2017 til 2021. I 2017 var avstanden opp til nasjonal sats for små barn 1.300 kroner, mens avstanden i 2021 hadde økt til 29.825 kroner.

– Jeg har fått høre at to av tre private barnehager i bygda har økonomiske problemer, og at flere av de små uavhengige barnehagene nå vurderer å banke på døra til de store kjedene, sa Johnsen.

Kontrollutvalgets innstilling var å gi en kraftig refs til rådmannen. Etter forslag fra Helge Fossum (Frp) vedtok kommunestyret følgende:

«Saken tas til orientering. Kommunestyret legger til grunn at tilskudd til private barnehager gis basert på de lovpålagte betingelser, herunder bemanningsnorm. Dersom dette ikke er gjort siden bemanningsnormen ble innført, legger rådmannen frem egen sak dersom Nittedal kommunes forpliktelser ikke er innfridd.»

Fossum foreslo også et punkt om å lage en strategiplan for barnehagene for å finne ut hvordan bidra til «en mer kostnadseffektiv tjeneste med høy kvalitet». Dette punktet ble ifølge avisen nedstemt.

Rådmann Finn Christian Brevig sier dette i en kommentar til kontrollutvalgets kritikk:

– Rådmannen ser annerledes på sakens fakta om hva som skal legges til grunn for beregningene. Jeg konstaterer at Statsforvalteren har gitt administrasjonen medhold i måten kommunen beregner tilskudd til de private barnehagene. Rådmannen konstaterer også at kommunestyret ikke vedtok kontrollutvalgets innstilling.

Powered by Labrador CMS