Akutt pedagogmangel: Legger ned til sommeren

Mandag fikk foresatte til 45 barn i Furu barnehage i Bærum beskjed om at barnehagen legger ned. Årsak? Mangel på barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

«Vi har over langt tid søkt etter flere pedagoger til barnehagen, uten å finne kvalifiserte søkere til stillingene. Vi har søkt på finn.no, nav.no, brukt jungeltelegrafen osv. dessverre uten resultat», skriver barnehageleder Eli J. Gjøen brevet som ble sendt ut til foreldrene, gjengitt av Budstikka (krever abonnement).

Gjøen eier Furu barnehage gjennom selskapet Skaubobarnehagene. I tillegg til barnehagen på Bekkestua, driver firmaet barnehager på Snarøya og Jar. Hun forklarer avgjørelsen med at barnehagen ikke klarer å fylle stillingene etter ansatte som enten slutter eller skal ut i permisjon. Bærum kommune skal ha gitt dispensasjon fra lovkravet om antall pedagoger i barnehagen, slik at tilbudet kan opprettholdes frem til sommeren.

Barnehagen har ifølge ferske tall fra Udir en pedagogandel på 27 prosent, og oppfyller pedagognormen med dispensasjon. Barnehagen er populær blant foreldrene, og oppnådde en score på 4,8 på tilfredshet i den nylig publiserte foreldreundersøkelsen.

Bjørn Sigurd Hjetland, leder i Utdanningsforbundet i Bærum, sier han ikke tidligere har hørt at barnehager har valgt å stenge, men at pedagogmangelen er et velkjent problem.

– Dette er en dramatisk situasjon både for ansatte, barn og deres foreldre. Det vi ser, er at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i folk som ønsker å jobbe i barnehage. Vi får ikke folk til å dekke opp som vikarer. Dette sliter på de ansatte. Bemanningen i barnehagene er under veldig sterkt press. Dette gjør at flere flytter på seg og går ut av yrket. De orker ikke mer, og da blir det i forlengelsen vanskelig å rekruttere, beskriver Hjetland.

Ifølge ham får fagforeningen nå mange telefoner.

– Folk er kjempeslitne. De dekker opp for høyt sykefravær, og går rundt med dårlig samvittighet. For oss er det et spørsmål om hvor lenge det vil vare før flere gjør som på Bekkestua.

Powered by Labrador CMS