Menighetsbarnehagen i Trøgstad avdeling Kirkestua i Båstad hadde 18 barn fram til i sommer. Nå er den lagt ned.
Menighetsbarnehagen i Trøgstad avdeling Kirkestua i Båstad hadde 18 barn fram til i sommer. Nå er den lagt ned.

Da foreldrene hørte om de økonomiske utfordringene, byttet de barnehage

Den lille menighetsbarnehagen hadde to avdelinger. Nå er den ene lagt ned.

Publisert Sist oppdatert

Det er Smaalenenes Avis som forteller om Menighetsbarnehagen i Trøgstad as. Den har bestått av to avdelinger, Kirkestallen på Skjønhaug i Trøgstad med 34 barn og Kirkestua i Båstad med 18 barn.

Kirkestua har vært i drift siden 70-tallet, men 1. september var den historie, og fire ansatte i ulike brøkstillinger sagt opp.

– Da foreldrene hørte om den vanskelige økonomiske situasjonen, ble det mye usikkerhet. Da søkte de ungene sine over til den kommunale barnehagen i Båstad, sier styreleder Rita Østbye til barnehage.no.

Hun forteller at de nye reglene for utregning av driftstilskudd er en medvirkende årsak til nedleggelsen, i tillegg til økte utgifter som følge av pandemien og høyt sykefravær.

– Vi skjønte egentlig i januar at vi ikke kom til å klare å drifte mye lenger, vi hadde for store underskudd. Da tok vi også kontakt med kommunen med spørsmål om de ville ta over.

To barnehager = konsern

I og med at menigheten drev to barnehager, ble de ifølge de nye reglene regnet som konsern - og fikk dermed lavere tilskuddssatser enn enkeltstående barnehager. Indre Østfold kommune, der barnehagene ligger, er en av kommunene i landet med de aller laveste tilskuddssatsene for 2022.

Styret har både søkt om høyere tilskudd og kommunal overtagelse, uten å få medhold. Det er 14 kommunale og, etter denne nedleggelsen, 19 private barnehager i Indre Østfold.

– Vi hadde en rekke møter med kommunen, og først var det meningen de skulle ta over driften av begge barnehagene. Men i juli fikk vi kontrabeskjed. De ville ikke ta over likevel, sier Østbye, og forteller at det også har vært jobbet med å selge barnehagene til andre private aktører.

– Usikkerheten gjorde at foreldrene flyttet barna, og barnehagen ble tom.

Alltid non-profit

Østbye er styreleder i selskapet som eies av menighetsrådet i tidligere Trøgstad kommune, og tok over driften av barnehagene i 2020. Tidligere var Trøgstad kirkelige fellesråd eier, men etter at Trøgstad ble en del av storkommunen Indre Østfold ble strukturen endret.

– Vi er ferske som drivere, og skulle selvfølgelig ønske at vi hadde mulighet til å bygge opp egenkapital. Noe som blir umulig med regjeringens politikk. Jeg lurer på om de egentlig skjønner konsekvensen av reglene de har innført, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skjønner at de vil hindre de store konsernene å tjene masse penger, noe jeg ikke skjønner er mulig akkurat nå, for noen. Vi har alltid vært non-profit og ført pengene tilbake til driften, og ikke tatt utbytte.

Nå har de begynt å selge inventaret fra den nedlagte barnehagen.

– Det er vi nødt til.

– Hvordan ser framtiden ut for Kirkestallen, den andre barnehagen deres?

– Det er en større barnehage, så det skal gå. Der får vi bemannet på en annen måte.

Powered by Labrador CMS