Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Konferanse om matematikk i barnehagen: Hvor går grensen?

- Få er uenige om at små barn skal leke langt mer enn de skal presses til å oppnå kompetansemål satt av voksne. Men det betyr ikke at de voksne ikke kan tilrettelegge for læring gjennom lek, sier førsteamanuensis Ingvald Erfjord ved Universitetet i Agder.

Publisert

Tirsdag og onsdag denne uka er Erfjord, sammen med kollegene Per Sigurd Hundeland, Martin Carlsen og Svanhild Breive ved UIA i Kristiansand, vertskap for en internasjonal konferanse som retter seg mot forskere som arbeider med matematikkopplæring og små barn.

Det skriver uia.no.

Ulike svar i ulike land

Hovedspørsmålene som forskerne belyser på konferansen POEM 2018 er: Hvordan, og i hvor stor grad bør barn få opplæring i matematikk før de begynner i første klasse på skolen?

- Dette er et spørsmål som opptar alle som er opptatt av matematikk og matematikklæring verden over. Det er også et spørsmål som får litt ulike svar, avhengig av i hvilket land man er i, sier Per Sigurd Hundeland til uia.no.

I Norge vektlegges det at barn i barnehagealder skal leke og utforske, under seg over sammenhenger og oppdage mønster og system. Instruert innlæring vektlegges mindre, samtidig som barnehagen har ansvar for at grunnleggende forståelse for matematiske sammenhenger.

Rammeplanen: Matematikkglede

I Rammeplanen for barnehagen heter det blant annet:

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra
til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger.
 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring
  med ulike måter å uttrykke dette på.
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på
  forskjellige måter.
 • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og
  opplever matematikkglede.

Vektlegger instruksjon mer

- I andre land, som i USA og i land i den sydlige halvdelen av Europa, er også leken sentral, men der er kanskje vektleggingen av instruksjon større enn i Norge, sier Per Sigurd Hundeland til uia.no.

Noe av det forskerne er opptatte av, er de voksnes innflytelse på matematikklæringen. Arrangørene av konferansen påpeker at selv uten voksne lærer barn matematikk, men at de lærer mer dersom de har en voksenperson som kan veilede dem i leken.

- Poenget blir derfor kanskje å lære den voksne hvordan han og hun kan lære barna matematikk på en leken måte, der matematikklæring skjer i og gjennom selve leken, tilpasset barna og ganske annerledes enn gjennom instruksjon og målstyring som i skolen, sier Ingvald Erfjord til uia.no.

Powered by Labrador CMS