DEBATT

– Vi vet at barnehagen er en utrolig viktig arena for å skape gode matvaner tidlig i livet, og en ting er helt sikkert; ordningen per i dag er langt fra god nok, skriver Madeleine Bergan.

– Vi vet at barnehagen er en utrolig viktig arena for å skape gode matvaner tidlig i livet, og en ting er helt sikkert; ordningen per i dag er langt fra god nok, skriver Madeleine Bergan.

Likhet i mattilbudet for alle barn i barnehagen

Jeg er en av de mange heldige som har muligheten til å sende med barna mine næringsrike matpakker, til en barnehage hvor engasjerte barnehageansatte snur på enhver stein for å finne næringsrike løsninger utover sitt mandat, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll argumenterte i et innlegg i Nordstrands Blad 23. mars for at det er «fullt mulig å få til god mat i barnehagen uten å ansette en eller to kokker på fulltid».

Les byrådens innlegg i Nordstrands Blad her.

Etter å ha lest innlegget hennes sitter jeg igjen med en mengde ubesvarte spørsmål.

Ja, det stemmer at det er startet forsøk i et fåtall barnehager i Oslo som får bærekraftig, økologisk og kortreist mat med det lave kostøret på 190 kr i måneden. Disse initiativene har gjerne blitt startet av prosjektmidler og veiledning utenifra.

Siden dette tas opp i løpet av innlegget ønsker jeg å kontre med følgende: Hvem er det meningen skal ta initiativ, være kreativ, og se etter de gode løsningene? De ansatte i barnehagene som allerede har stått i en ekstremt utfordrende pandemisituasjon de siste to årene, presset av et skyhøyt og langvarig sykefravær?

Er tanken at bydelene skal gjøre dette på eget initiativ?

Ulike forutsetninger

Jeg er en av de mange heldige som har muligheten til å sende med barna mine næringsrike matpakker, til en barnehage hvor engasjerte barnehageansatte snur på enhver stein for å finne næringsrike løsninger utover sitt mandat.

Hva med de foreldrene og barna som står uten disse mulighetene? Skal andre mindre heldige som ikke har ressursene til å sende med barna næringsrike matpakker, og ikke har de engasjerte barnehageansatte, bare sitte og vente til at bystyret finner tiden til å inkludere dem i forsøkene Eidsvoll nevner – en barnehage av gangen – i en fjern fremtid?

La meg male et bilde av dagens situasjon i de kommunale barnehagene: De ansatte tas vekk fra den verdifulle stunden med barna på gulvet for å stå i drift med å planlegge måltider og innkjøp - som de for øvrig heller ikke har faget til å kunne vurdere. Per dags dato har mange av barnehagene kjøkkenfasiliteter i strid med Mattilsynets krav. På toppen av det hele viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet at Oslo kommune har landets laveste kostøre(!) – både når det gjelder kommunale OG private barnehager.

Å senke de privates kostøre er helt feil vei å gå.

Fortjener like muligheter

Vi vet at barnehagen er en utrolig viktig arena for å skape gode matvaner tidlig i livet, og en ting er helt sikkert; ordningen per i dag er langt fra god nok.

Ressurssterke barnefamilier kan fortsette å velge private barnehager, de er ikke bundet av en makspris på kostøret slik de kommunale er. Der har de ofte godkjente kjøkkenfasiliteter og kan servere varm mat flere ganger i uken laget med ekte råvarer av egne kokker og kjøkkenassistenter.

Men hva med de barnefamiliene som ikke kan velge de private? Alle barn fortjener like muligheter til god næringsrik mat, uten å bli diskriminert på bakgrunn av foreldrenes økonomiske bakgrunn.

Vi er enige i at dette kan løses. Det krever handling fra politikerne og byråden vår, når det gjelder å prioritere alle kommunale barnehager i Oslo kommune, ikke bare noen få!

Spør du meg bør bystyret komme med en klar føring og krav til hvordan barnehagene skal drifte og sikre næringsrik mat til alle barn; om du så velger kommunal eller privat barnehage. Vi kan ikke vente. Dette må prioriteres og settes på dagsordenen, helst i går. Dette handler om barna våre, deres fremtid og aller viktigst folkehelsa.

Innlegget ble opprinnelig publisert i Nordstrands Blad.

Powered by Labrador CMS