Hege Bae Nyholt (Rødt) er kritisk til regjeringens manglende vilje til å satse på styrket bemanning i barnehagene.
Hege Bae Nyholt (Rødt) er kritisk til regjeringens manglende vilje til å satse på styrket bemanning i barnehagene.

– Man må nærmest prioritere om man skal trøste barn, stoppe slåsskamper eller skifte bleie

Både Hege Bae Nyholt (Rødt) og Utdanningsforbundets Steffen Handal er skuffet over manglende styrking av bemanningen i barnehagene. – Regjeringen svikter barnehagebarna.

Publisert

– Når statsbudsjettet legges fram, ser man på hva som står, og hva som ikke står. Det er det man leter etter, sier Hege Bae Nyholt (Rødt), leder av Forsknings- og utdanningskomitéen på Stortinget.

Med en klar henvisning til at regjeringen ikke kommer med forslag om å styrke den generelle bemanningen i barnehagene, slik mange har tatt til orde for, blant annet gjennom en rekke medieoppslag de siste ukene. 

Brøl fra barnehagene

– Nå er det endelig et brøl som bryter lydmuren fra barnehagene våre, der man virkelig forteller om en hverdag der tida ikke strekker til. Det er ikke nok ansatte. Man må nærmest prioritere om man skal trøste barn, stoppe slåsskamper eller skifte bleie, sier Nyholt, og kommenterer at det er en hverdag hun kjenner godt til selv fra egen yrkesbakgrunn.

Hun har ikke rukket å saumfare samtlige budsjettdokumenter, men: 

– Det eneste jeg finner, er at man viderefører økt bemanning i levekårsutsatte områder. Og det er veldig bra. Jeg har blant annet besøkt barnehager i Oslo der bemanningen er styrket, og de er veldig fornøyde. 

I 2022 ble det opprettet et øremerket tilskudd til pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til tilskuddet i 2024 - det samme som i 2023.

Samtidig er Nyholt klar på at det ikke rekker.

– Vi vet jo at økt bemanning er det som trengs. Jeg tror det er det nesten samtlige barnehageansatte ønsker seg til jul: Nye kolleger. Jeg synes det er skuffende at man ikke satser på bemanning, at man ikke lytter til de ansatte. Jeg synes det er bra at barnehageplassen blir stadig billigere, men det betyr jo også at flere benytter seg av den, og da trenger man flere ansatte.

Harde prioriteringer

– Hvordan skal det løses? Bør man se på bemanningsnormen eller øke overføringene til kommunene, eller hva tenker du?

– Det er jo det som er en del av problemet: En stram kommuneøkonomi gjør at kommunene må prioritere mellom lovpålagte oppgaver. Man prøver å gjøre det man må, og så er det ikke penger igjen til det man burde. Her bør man nok både se på bemanningsnormen og midler, og dette kommer vi til å jobbe videre med, og så håper jeg at regjeringen lytter til Fagforbundet og Utdanningsforbundet, som organiserer svært mange av de som jobber i barnehager. Dette er et problem, uansett om det er kommunale, private, ideelle eller kommersielle barnehager: Vi trenger flere folk på barnehagegulvet og i sandkassene. Vi trenger at de har gode dager, slik at barna våre har det bra i barnehagen. Og det har de, når de har nok ansatte.

– Svikter barnehagebarna

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal var tidlig ute med å kommentere det samme: 

– Regjeringen svikter barnehagebarna når det verken er midler til å løse den akutte bemanningskrisa eller en plan for å nå målet om 60 prosent barnehagelærere, sier Handal i en pressemelding.

Han mener regjeringen anerkjenner bemanningskrisa, men at fine ord er ikke nok. 

– Det må komme midler for å løse problemene. At kommunene får noe økning i de frie midler er ikke nok. Jeg forventer at penger til økt bemanning og flere barnehagelærere prioriteres i stortingsforhandlingen om budsjett.

 Han påpeker videre at bemanningen i barnehagene mange steder er så dårlig at barnehagelærere ikke får tid til å planlegge det pedagogiske arbeidet. 

– Hele én av fire barnehagelærere sier at de sjelden eller aldri får brukt denne tiden. Hovedgrunnen er for dårlig bemanning. Det må bekymre flere enn oss, sier Handal.

Powered by Labrador CMS