Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda slår fast at Unios medlemmer i Oslo får det samme som andre i offentlig sektor.
Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda slår fast at Unios medlemmer i Oslo får det samme som andre i offentlig sektor.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

Unios medlemmer i hovedstaden får det samme som andre i offentlig sektor. Det har Rikslønnsnemda bestemt.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo.

Aina Skjefstad Andersen er forhandlingsleder for Unio Oslo kommune og ledet streiken tidligere i år. Hun er skuffet over kjennelsen som slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor. Men hun er ikke overrasket.

– Vi så det samme da nemnda behandlet oppgjøret for KS i forrige uke. Heller ikke der nådde man fram. Erfaringsmessig er det dessverre lite å hente når et oppgjør først havner hos nemnda, sier hun i en pressemelding.

Unio skriver i pressemeldingen at de er bekymret for rekrutteringssituasjonen i Oslo, særlig når det gjelder å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i helsetjenesten og i skolen.

– Dette kan ikke fortsette hvis vi skal ha en kommunehelsetjeneste og et utdanningstilbud vi kan være bekjent av i framtiden. Vi er nå på et så kritisk nivå at det truer velferdsmodellen. En viktig del av løsningen på utfordringen i Oslo vil være å øke lønnsnivået for Unios grupper. Vi vet at økt lønn virker, og det burde vært prøvd ut i mye større grad, sier Skjefstad Andersen.

– Neste år er det et hovedoppgjør. Da er vi igjen klare til å sette makt bak kravene dersom vi må. Selv om streik er noe vi alltid ønsker å unngå, kan vi ikke se på at viktige velferdstjenester forringes uten å gjøre noe med det, sier hun i pressmeldingen.

Streiken i Oslo kommune startet 28. mai og omfattet Unio-medlemmer i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner, NAV og bibliotek. 7. juni ble streiken avsluttet da regjeringen brøt inn med tvungen lønnsnemnd.

Resultatet av Rikslønnsnemdas behandling:

Tilleggene som gis er de samme som øvrige forhandlingssammenslutningene takket ja til hos Riksmekleren, men virkningstidspunktet er flyttet til streikens slutt 7. juni.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

  • Lønnstilleggene for Unios medlemmer er et prosentvis tillegg på lønnstabell på 3,45 prosent, minimum kr 16.500. Dette betyr at de som har en lønn under 478 260 kroner får et tillegg på 16.500 kroner. De som har en lønn over får et tillegg på 3,45 prosent.
  • På grunn av streiken vil Unios medlemmer få tilleggene lagt til fra 7. juni.
  • Totalrammen for hele Oslo var beregnet til 2,8 prosent, men med forskjøvet virkningsdato for Unios medlemmer er den samlede rammen for oppgjøret beregnet til å være 2,7 prosent, ifølge Unio.

(Kilde: Utdanningsforbundet)

Powered by Labrador CMS