Nå er lønnsoppgjøret fastsatt for Unios medlemmer.
Nå er lønnsoppgjøret fastsatt for Unios medlemmer.

Rikslønnsnemda ga ingenting ekstra

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i offentlig sektor, vårens storstreik til tross. Men virkningstidspunkt forskyves med en måned og fire dager.

Publisert Sist oppdatert

–Mer enn 20.000 lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte deltok i streiken i tariffområdet KS.

Tvisten mellom Unio og kommunenes organisasjon i forbindelse med mellomoppgjøret 2021, medførte at regjeringen brøt inn med tvungen lønnsnemd.

Rikslønnsnemda avsa sin kjennelse tirsdag. Flertallet gikk for et resultat med samme tillegg som øvrige hovedsammenslutninger takket ja til hos Riksmegleren, men med virkningstidspunkt forskjøvet til streikens slutt.

Svært skuffet

– Vi står i en situasjon med kritisk sykepleier- og lærermangel. Men KS erkjenner ikke engang problemet, og er milevis fra å bidra til å løse det, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, i en pressemelding.

Silje Naustvik, nestleder i nevnte utvalg, er ikke overrasket, men svært skuffet.

– Det er dessverre ikke overraskende. Heller ikke Rikslønnsnemnda valgte å bruke muligheten dette var til å bidra til å løse den store utfordringen vi har med å rekruttere og beholde ansatte til velferdsyrkene, slår hun fast i meldingen.

KS er fornøyd

– KS er fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse. Den bekrefter at KS’ prioriteringer og argumenter i årets tariffoppgjør var riktige. Resultatet gir en god fordeling på hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner, sier direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø, i en pressemelding fra arbeidsgiversiden.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

Uenig om praksis

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnsjusteringene settes til 4. juni, da arbeidet ble gjenopptatt etter streiken. Dette er i tråd med langvarig praksis fra Rikslønnsnemnda, ifølge KS.

Unio mener på sin side at det griper inn de lokale partenes handlingsrom, og er i strid med den etablerte praksisen.

Og varsler at man vil prøve dette for Arbeidsretten.

Totalrammen

Totalrammen for hele kommunesektoren var beregnet til 2,8 prosent. Men med forskjøvet virkningsdato er samlet ramme beregnet til 2,7 prosent, ifølge Unio.

Unios medlemmer får tilleggene som de andre arbeidstakerorganisasjonene godtok i meklingen i mai. Innenfor en ramme på 2,82 prosent, gir det lønnsøkninger mellom 12.000 og 22.000 kroner. Unios medlemmer er blant dem som får mest, og lektorer med tilleggsutdanning aller mest, poengterer KS.

PBL-området utsatt

Se flere detaljer hos KS og Unio.

Fortsatt gjenstår hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemda mellom Oslo kommune og Unio, som skal finne sted 27. september.

I påvente av en avgjørelse her, ble lønnsforhandlingene i PBL-området utsatt til oktober.

Powered by Labrador CMS