FUS og fagforeningene er enige: Minstelønns­satsene øker med 0 kroner

Høstens forhandlinger ble utsatt, og mandag ble partene i FUS enige om en ny hoved- og hovedtariffavtale.

Publisert Sist oppdatert

På samme måte som i PBL-oppgjøret, ble partene enige om at det ikke er rom for nye lønnstillegg ut over det som ble avtalt i 2019.

Dermed blir minstelønnssatsene uendret for medlemmene i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Fagarbeidere får automatisk opprykk

Men partene har blitt enige om at ansatte som har relevant fagbrev, skal lønnes som fagarbeider.

– Det betyr at ansatte som har eller tar fagbrev blant annet som barne- og ungdomsarbeider får et lønnsopprykk. Hvor stort avhenger av hvor på ansiennitetsstigen man ligger. Lønnsforskjellen mellom ufaglært og fagarbeider ligger mellom 25.000 og 50.000, skriver Fagforbundet på sine nettsider.

Pensjon

Også i dette oppgjøret har pensjon vært et tema. Blant annet har partene blitt enige om at det skal etableres et partsammesatt utvalg som skal vurdere muligheten for tilsvarende kapitalforvaltning av pensjonssparingen som i Barnehagepensjonsordningen. Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022.

Powered by Labrador CMS