DEBATT

Mats Stokke Presterud jobber i Kidsa barnehager, er barnehagelærer med master i pedagogisk ledelse - og pappa til to barnehagebarn. Bildet er tatt under PBLs landsmøte i 2021.

Ja til likebehandling og foreldres valgfrihet

Det er svært oppsiktsvekkende hvis regjeringen vil gi mindre tilskudd til barn som går i barnehager som er del av en privat kjede, og mer til barn som går i kommunale, ideelle eller enkeltstående barnehager, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) uttalte 25. august at regjeringen vil gå bort fra at barnehager skal likebehandles (Forsvarer pensjonskuttet –men lover små og ideelle barnehager bedre tider (utdanningsnytt.no)). Det er oppsiktsvekkende hvis han vil gi mer i tilskudd til barnehager som er kommunale, små og ideelle, og mindre til barnehager som er del av et fellesskap – såkalte kjedebarnehager.

Fordel med sterkere faglig fellesskap

Både kommunal og privat sektor er viktige for å fremme en god barndom for barnet. Innenfor den private sektoren gjør både kjedebarnehagene, ideelle og enkeltstående mye bra. De større barnehagekjedene jobber godt og systematisk med å oppfylle samfunnsmandatet og har vært viktige for den kvalitetsutviklingen sektoren har hatt. Mange opplever det som en stor fordel å være del av et sterkere faglig fellesskap med gode verktøy for kvalitetssikring.

Jeg håper norsk barnehagepolitikk fremover kan handle om å øke kvaliteten, redusere kvalitetsforskjeller og ikke om eierskap. Alle barn fortjener å gå i en barnehage av høy kvalitet, og det er svært oppsiktsvekkende hvis regjeringen vil gi mindre tilskudd til barn som går i barnehager som er del av en privat kjede, og mer til barn som går i kommunale, ideelle eller enkeltstående barnehager. Det ville være statlig forskjellsbehandling satt i system, og gjøre at noen barnehager skal få et dårligere utgangspunkt for å levere kvalitet og slik redusere forskjeller mellom barn. Og hvordan skal ansattes vilkår opprettholdes på et konkurransedyktig nivå med ulike tilskuddssatser?

Flere bør våkne

Både foreldre, barneombudet og politikere bør våkne for denne forskjellsbehandlingen av barn. Gode barnehager reduserer forskjeller mellom barn – og barna som går i kjedebarnehager er like viktige som andre barn.

Det er også viktig å presisere at private barnehager kun får tilskudd for det antall barn de til enhver tid har i barnehagen. Noen ganger hevdes det at «en privat barnehage som først har fått tilskudd, har dette til evig tid», som i dette innlegget.

Men vi er nå i en situasjon i landet hvor vi mange steder har overkapasitet på barnehager. Tomgangsplasser er økonomisk utfordrende for private barnehager, men er veldig bra for foreldre som kan velge barnehage og bytte om de er misfornøyd.

Private barnehager har ingen «grunntilskudd» utover de tilskuddene barnehagen får per barn. Altså vil det når det er overdekning av plasser, hvis barnehagen ikke ligger i et område med mange barnefamilier, eller den er gammel og slitt, har et dårlig rykte eller dårlig kvalitet føre til at foreldre velger en annen barnehage. Da må barnehagen nedbemanne, legge ned avdelinger og til slutt legge ned hele barnehagen når den ikke lenger får nok barn og ikke er lønnsom lenger. Det er bra for foreldrene at det nå er overdekning av plasser, slik at de kan velge blant alternativ og ikke bare ta til takke med det som er ledig. Dette fører til at det er de beste barnehagene som foreldrene vil ha som får leve videre.

Fortjener likebehandling

Det viktigste politikerne bør være opptatt av midt i all den ideologiske debatten om private barnehager, er å ikke ta fra foreldrene valgfriheten og makten til selv å velge barnehage til sitt barn – og sørge for at alle barn og barnehager skal behandles likeverdig og få like økonomiske tilskudd. Det bør være en selvfølge at barn i alle typer private barnehager skal få like gode tilskudd som barn i kommunale barnehager.

Både barn, foreldre og ansatte fortjener likebehandling.

Powered by Labrador CMS