Ikke skoleklar: Førskolebarna skal ikke bruke det siste året i barnehagen på å passe inn i en skoleklar form, sier Rammeplanutvalgets leder, Elin Eriksen Ødegaard.
Ikke skoleklar: Førskolebarna skal ikke bruke det siste året i barnehagen på å passe inn i en skoleklar form, sier Rammeplanutvalgets leder, Elin Eriksen Ødegaard.

Barnehagebarn skal ikke lenger bli skoleklar

I arbeidet med ny rammeplan må begrepet skoleklar vike. – Barnehagen skal ikke gjøre skolens jobb, er beskjeden fra rammeplanutvalgets leder.

Publisert Sist oppdatert

Rammeplanutvalget har gått grundig igjennom begrepene danning, omsorg, lek og læring i det tredje og siste forslaget til ny Rammeplan for barnehager som skal lanseres i 2016. Variasjon og progresjon er nøkkelord.

– Slik vi har evaluert skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, legger vi byrden på den voksne i stedet for barnet, sier rammeplanutvalgets leder Elin Eriksen Ødegaard, og har erstattet skoleklar med skoleforberedende aktiviteter. Den nye rammeplanen skal sørge for at barnet opplever stigende vanskelighetsgrad og mestrings- og læringsglede.

– Vi ser det som uhensiktsmessig at barn skal passe inn i en skoleklar form. Da lukkes muligheten for andre læringsformer. Barnehagen skal ikke overta skolens jobb. Skolen skal vite hvilke barn de skal overta og det er skolen som skal være skoleklar. Ikke barnehagebarna, sier Ødegaard bestemt.

Brudd med rammeplanen

– Gammeldagse forestillinger om hva skolen er, må vike. Det er ikke rettferdig mot den moderne skolen, som handler om mye mer enn alfabetet. Vi kan ikke forberede barna på skole som er foreldet om to år.

Utvalget har likevel passet seg for å la rammeplanen fortelle nøyaktig hva de skoleforberedende aktivitetene skal inneholde. Å skrive en egen metodedel vil være brudd mot rammeplanen. I stedet er fokuset på jevn progresjon der barnet vokser med oppgavene, er nysgjerrig og lærelysten.

Her vil Ødegaard en del aktører som lager barnehagemateriell til livs. Utenlandsk barnehagemateriell oversatt til norsk, harmonerer sjelden med den nordiske barnehagemodellen som baserer seg på lek og FNs barnekonvensjon.

– En del av disse aktørene har en utdatert forestilling om hva en førskole er. Her må pedagogen være seg sitt ansvar bevisst og vite hvilken rammeplan de jobber ut fra. Utenlandsk materiell er basert på helt andre rammeplaner med mer læring enn vår norske, påpeker Ødegaard.

Om ikke dette materiellet tilpasses en klar, nordisk ramme, er barnehagen i henhold til rammeplanen, ute og kjører.

Ikke lekebarnehage

Rammeplanutvalget har likevel ikke fjernet seg fra læringsbegrepet, men mener det ikke skal legges press på barnet, men på skolen og lærerne.

– Vi har ikke laget en lekebarnehage, men ønsker å forenkle matematikken. Ved å bruke ulike modeller og former, utfordrer du hele barnet, sier Ødegaard.

– Det siste året i barnehagen bør dreie seg om barnehageavsluttende innhold i stedet for skoleklart innhold. Der det er sosiale vansker ved skolestart, er det skolen som har problemer med tilretteleggelsen. Ikke barnet, sier Ødegaard og kaller jobben de har lagt ned for «et barnevennlig forslag».

Hun mener at barnehagen har gjort jobben sin og vel så det om de leverer et nysgjerrig, vitebegjærlig og aktivt barn til skolen. I stedet for et som har perfeksjonert kunsten å sitte i ro på en stol.

Powered by Labrador CMS