De nær 300 barnehagelederne i salen bidro med noen av sine egne erfaringer under Elin Akre Trønnes sitt foredrag om stressmestring. Øverst fra venstre: Therese Kraft, Anita Kristin Lier og Lill-Beathe Skumlien, Gro Røvang, Christian Gulbrandsen og Benedicte Gundersen.
De nær 300 barnehagelederne i salen bidro med noen av sine egne erfaringer under Elin Akre Trønnes sitt foredrag om stressmestring. Øverst fra venstre: Therese Kraft, Anita Kristin Lier og Lill-Beathe Skumlien, Gro Røvang, Christian Gulbrandsen og Benedicte Gundersen.

Stressmestring på 1-2-3: – Det er virkelig ikke enkelt å være leder i barnehage

Sykefravær, økonomi, tidspress, uforutsigbarhet, støy, krav og press: Spør du barnehageledere hva som kan være kilder til stress, mangler det ikke svar.

Publisert Sist oppdatert

Nettopp det gjorde Elin Akre Trønnes da hun holdt et lynkurs i stressmestring under PBL lederkonferanse.

– En ting er både utfordrende men også spennende med stress: At vi opplever det så forskjellig.

Om foredragsholderen

Elin Akre Trønnes om stressmestring på 1-2-3 under PBLs lederkonferanse 2023 i Stormen. Stress. Strategier.

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, har en master i ledelse og organisasjonspsykologi, og bakgrunn innen management consulting, HR og karriereveiledning. Hun har

lang erfaring med undervisning og foredrag innen tematikker som selvledelse, superledelse, motivasjon, stress, effektive team og rekruttering.

Under PBL lederkonferanse snakket hun for 300 tilhørere, under overskriften «Lynkurs i stressmestring på 1-2-3!»

Trønnes forteller at hennes mor jobbet som barnehagestyrer fra hun var ferdig utdannet i 1973 til hun ble pensjonist.

– Så jeg har sett hva dere legger i jobben. Men jeg har også sett hva det kan koste. Det er ikke enkelt å være leder. Punktum. Og det er virkelig ikke enkelt å være leder i barnehage.

Selv om hennes uttalte ambisjon ikke var å løse alt av stressrelaterte problemer innen lunsj på konferansens første dag, hadde Trønnes både noen forklaringer og noen råd. Hensikten var i hovedsak å få deltagerne til å reflektere:

Hva stresser deg, og hvorfor - og hva skjer med deg i møte med stress?

Det første fikk salen i oppgave å sette ord på. Svarene lot ikke vente på seg, og ordskyen som viste seg kunne nok de fleste i salen relatere til. Ord som sykefravær, økonomi, tidspress, uforutsigbarhet, støy, krav og press gikk igjen.

– Jeg ser at mye av det dere svarer er knyttet til lederrollen. Og det er ikke så rart; dere skal få en kabal til å gå opp samtidig som dere skal ivareta de ansatte.

Kjenner på skvisen

Trønnes snakket også mye om de mange kravene de fleste møter på de ulike arenaene. Krav fra ansatte til deg som leder, som kan være direkte motstridende fra krav fra din leder, ytre rammer eller politikere. Krav fra barn og forelde. Krav til å holde seg oppdatert. Samt kravene man møter på hjemmebane.

– Det er ofte den skvisen, den jobb-hjem-balansen som er utfordrende for mange av oss. Og så vet vi jo at vi trenger å koble av, vi trenger faktisk noen arenaer der vi henter energi og der vi samler energi og krefter til å kunne stå i de andre sfærene.

Å balansere flere arenaer kunne nok mange i salen kjenne seg igjen i. Som Christian Gulbrandsen, styrer i Hagebyen private barnehage i Trondheim.

Stress, PBL lederkonferanse: Christian Gulbrandsen, styrer i Hagebyen private barnehage i Trondheim

– Jeg synes vi fikk noen gode tips, som å klare å balansere hverdagen mellom jobb, hjemme og fritid. Det var mange gode innspill man kan ta med seg og sikkert bli bedre på. I alle fall hvis du spør fruen, sier han når han snakker med barnehage.no etter foredraget.

– Var det flere ting du kan dra nytte av?

– Ja. Det går jo på hvordan man kan håndtere stress. Særlig det å ha fokus på det du kan gjøre noe med, og prøve å legge bort det man ikke kan gjøre noe med.

– Hva er din beste metode for å håndtere stress?

– Nettopp det å ha fokus på det du kan gjøre noe med, det prøver jeg å leve etter.

Krevende hverdag

At barnehagehverdagen kan by på utfordringer, var utgangspunktet for nettopp behovet for å lære noe om stressmestring. Elin Akre Trønnes hadde med seg statistikk fra STAMI, som forsker på arbeidsmiljø, som viser at barnehageansatte blant annet opplever høye emosjonelle krav, utfører arbeid i ubekvemme arbeidsstillinger, er i kontakt med kroppsvesker, har mye støy på jobb, opplever ofte konflikter på arbeidsplassen, har vært utsatt for vold...

– Det er ganske heftig. Det er derfor jeg er så glad for å være her, slik at vi kan finne de positive måtene å møte en så krevende hverdag.

Konsekvensene har nok mange opplevd: Tankekjør som går ut over nattesøvnen, som igjen påvirker evnen til å tenke klart og løse problemer. Om ikke alle opplever den ekstreme konsekvensen av langvarig stress og møter den berømte veggen.

Trønnes understreket samtidig at målet ikke er å eliminere stresset i livet.

– Det handler om å gjøre det på en konstruktiv og helsefremmende måte i stedet for en helseskadelig måte.

Ulike metoder

Hun beskriver stressmestring som enten å ta tak i kilden til stresset, eller å påvirke hvordan man reagerer på det. Og her kom hun etter hvert over på de mer konkrete rådene. Som å identifisere kildene til stress - og bokstavelig talt få dem ned på en liste. Deretter gå nærmere inn på en analyse av hvor problemet ligger. Man bør også ta tak i hvordan kroppen reagerer på stress. Som å ta behovet for søvn på alvor.

– Og vi vet at fysisk aktivitet er bra, det å ta seg en tur. Men du må finne ut hvor du henter energi. Vi har også de klassiske tingene som pusteøvelser, mindfulness og yoga.

– Pusteøvelser og yoga er nyttig. Det har jeg begynt med, nettopp på grunn av stress, sier Therese Kraft. Hun er styrer i Bamseby barnehage i Fredrikstad, og sier at foredraget var veldig godt timet for hennes del.

Stress, PBL lederkonferanse: Therese Kraft, styrer i Bamseby barnehage i Fredrikstad.

– Hva er du stressa over akkurat nå?

– Sykefraværet på jobb, som jeg ikke får gjort noe med, i alle fall akkurat nå.

– Hvilket råd gir du til dine ansatte når de er stressa?

– Å puste med magen, og kommunisere og jobbe sammen, for å prøve å finne de beste løsningene når det er som verst. Det er ikke noe vi snakker mye om på jobb, men det bør vi gjøre. Absolutt.

Pust - og dra til skogs!

Å puste er nettopp det beste tipset også til Gro Røvang, fagleder i Hundremeterskogen i Nittedal.

Stress, PBL lederkonferanse: Gro Røvang, fagleder i Hundremeterskogen barnehage i Nittedal

– Jeg prøver i alle fall å puste litt mer, sier hun med et smil.

Hun plukket også opp et annet godt tips fra lynkurset:

– Å bli litt mer bevisst.

Et annet godt råd fra foredragsholderen, er rett og slett å dra til skogs - hvis man liker det. En metode daglig leder Benedicte Gundersen i Bamseby barnehage gjerne tyr til.

Stress, PBL lederkonferanse: Benedicte Gundersen, daglig leder i Bamseby barnehage i Fredrikstad

– En tur i skogen er den beste metoden for å senke stressnivået, mener hun.

– Er stress et tema på jobb?

– Ja, det er det, nesten daglig.

– Hva stresser dere?

– Bemanning, sykefravær, barn med spesielle behov som du ønsker å få gjort mer for enn du har mulighet til. Så vi prøver å strekke oss langt. Men det er ikke enkelt i hverdagen.

Hva er godt nok?

Å bli mer bevisst på egne reaksjonsmønstre er en god start når det kommer til å håndtere stress, viser det seg. Hva skjer med deg i møte med barrierer? Hvor flink er du til å finne muligheter når det butter? Og, hva er egentlig godt nok?

Det siste er Lill-Beathe Skumlien opptatt av. Hun er daglig leder i Diseth FUS-barnehage på Biri.

– Jeg jobber mye med å tenke at ting er godt nok, og å klare å prioritere. Det vil alltid være for mange oppgaver, så noe må prioriteres bort, sier hun.

Mange av tingene Trønnes snakker om i foredraget kjenner både hun og kollegaen Anita Kristin Lier, som er daglig leder i Grønmyra FUS barnehage på Elverum, igjen.

Stress, PBL lederkonferanse: Anita Kristin Lier, daglig leder i Grønmyra FUS barnehage, Elverum og Lill-Beathe Skumlien, daglig leder i Diseth FUS barnehage, Biri
Anita Kristin Lier (til venstre), daglig leder i Grønmyra FUS barnehage, Elverum og Lill-Beathe Skumlien, daglig leder i Diseth FUS barnehage, Biri.

– Mye var veldig gjenkjennbart. Men hun setter jo ord på det du tenker og det du egentlig vet veldig godt. Og så er det litt godt å oppdage at det er mange som kjenner på det samme, sier hun.

– Jeg tenker at å få fram at bevisstheten rundt det er kjempeviktig. Vi vet jo egentlig om det, men vi trenger å minne oss selv og de ansatte på det, hver dag, legger Skumlien til.

Begge snakker om uforutsette situasjoner som må håndteres der og da som det som ofte utløser stress.

– Da får man gjerne litt tankekjør på de tingene man burde ha gjort, som må utsettes.

– Hva er din beste stressmestringsmetode?

– Å puste! Puste ned i magen, som vi lærte om i sted, og kanskje også telle litt, sier Lier med et smil.

Viktig sosial støtte

Mot slutten av foredraget kom Trønnes inn på det som viser seg å være viktigst av alt: Støtte. Både når det kommer til å løse oppgaver, og praktisk støtte. Og ikke minst:

– Hvis det er en ting som viser seg å ha største effekt på å minske helseskadelig stress, både for dere som ledere og medarbeiderne, så er det det vi kaller sosial støtte. Den emosjonelle støtten ledere eller kolleger i mellom, å ha noen du vet forstår deg, som du kjenner en tilhørighet til.

I tillegg trenger vi den biten som handler om å bli sett, fortsetter hun.

– Det er noe med å bli verdsatt. Har du disse tingene på plass, da skjer magi. Det er helt sikkert.

Christian Gulbrandsen forteller hvordan de gjør det i hans barnehage:

– Vi har snakket litt om at hvis man har en dårlig dag så er det lov å være åpen om det. Hvis du for eksempel har vært i situasjoner der du har fulgt et enkeltbarn en hel dag og begynner å bli sliten og ikke har så mye å gi, så må man gi beskjed og så må vi bytte. Det er en måte vi jobber med å håndtere stress.

Powered by Labrador CMS