Statsråd Tonje Brenna holdt pressekonferanse da forslagene ble lagt fram fredag 8. april.
Statsråd Tonje Brenna holdt pressekonferanse da forslagene ble lagt fram fredag 8. april.

Varsler høring om Brennas foreslåtte lovendringer

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget inviterer til høring 6. mai, i forbindelse med lovforslaget som ble fremmet rett før påske, om endringer i reguleringen av private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Proposisjon 82 L, som kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) la fram fredag 8. april, inneholder flere forslag til lovvedtak:

  • Krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
  • Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal være samlet.
  • Forbud mot å drive annen virksomhet i rettssubjektet som driver godkjent barnehagevirksomhet.
  • Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak.
  • Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.
  • Enkelte endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven.

– Skulle bare mangle

Særlig det første av punktene over, vekker reaksjoner. Grovt sett mener tilhengerne at det er nødvendig for å sikre nødvendig transparens, mens motstanderne av forslaget mener det i praksis innebærer å flytte penger vekk fra barna.

– Vi forstår regjeringens intensjon, at de ønsker å tette eventuelle muligheter for å kamuflere pengestrømmer. Men vi er ikke enige i virkemiddelet, kommenterte daglig leder i stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, da forslaget var presentert.

– Å registrere den enkelte barnehage som selvstendig rettssubjekt koster ikke veldig mye penger. At man også må levere et fullstendig regnskap, skulle egentlig bare mangle, sa Brenna – som mener andre løsninger som har vært vurdert ikke vil gi like godt innsyn i den enkelte barnehages økonomi.

Samt at dette er noe selskap som eier mange barnehager har råd til.

Hundre millioner årlig

Uklokt, var meldingen fra Abid Raja (V), da opposisjonen ga sin umiddelbare vurdering.

– Kunnskapsdepartementet har selv pekt på at krav om regnskapsmessig skille, som alternativ til selvstendig rettssubjekt er en egnet og god regulering, uttalte han, blant annet.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har BDO anslått de samlede årlige merkostnadene ved å innføre et krav om eget rettssubjekt til 103 millioner kroner for alle barnehager. Engangskostnader ved opprettelsen av selvstendige rettssubjekter kommer i tillegg. Disse har BDO beregnet til 61 millioner kroner. Den samlede kostnaden for forslaget i denne proposisjonen blir noe lavere, siden små barnehager er foreslått unntatt lovkravet.

Det tas sikte på at høringen skal foregå fysisk på Stortinget 6. mai med start klokken 9, og fristen for å søke om å få delta er 2. mai klokken 10. Her er lenke til høringen.

Annet på komiteens bord

Foruten regjeringens foreslåtte reguleringsendringer, har Utdannings- og forskningskomiteen også to representantforslag til behandling, som er relevant for barnehagesektoren.

For begge disse er det åpnet for skriftlige innspill, med frist 29. april klokken 23.55.

Fra før av har komiteen til behandling et representantforslag om løpende opptak til barnehageplasser, framsatt av Frp. Her har det allerede kommet skriftlige innspill, og fristen for komiteens avgivelse av innstilling nærmer seg.

Powered by Labrador CMS