Abid Raja (V), Freddy André Øvstegård (SV), og Kari Anne Jønnes (H) er blant utdanningspolitikerne som kommenterer regjeringens forslag til endringer i regelverket for private barnehager.

Kritiske til Brennas lovforslag

Regjeringen kritiseres for å se bort fra faglige innspill, for rasering av en velfungerende sektor, og for å kaste blår i øynene på folk.

Publisert Sist oppdatert

Blant opposisjonspartiene på Stortinget er det ingen unison støtte å hente for regjeringens forlag til endringer i barnehagepolitikken, som kunnskapsminister Tonje Brenna la fram fredag.

– Med regjeringens forslag vil staten gripe for langt inn i måten private organiserer sin virksomhet på. Det mener jeg er svært uklokt, særlig når det finnes et alternativt forslag som gir den nødvendige åpenhet uten å gripe inn i selve organiseringen, og som har bred støtte i høringsinnspillene, kommenterer Abid Raja (V) til barnehage.no.

– Kunnskapsdepartementet har selv pekt på at krav om regnskapsmessig skille, som alternativ til selvstendig rettssubjekt, er en egnet og god regulering som ivaretar formålene bak forslaget om selvstendig rettssubjekt, samtidig som det er mindre inngripende og kostnadskrevende for de private barnehagene. Her virker det som om regjeringen nok en gang ser bort fra faglige innspill, fortsetter han.

– Ubesvarte spørsmål

Den umiddelbare reaksjonen fra Høyres barnehagepolitiske talsperson, Kari-Anne Jønnes, er at hun er glad for at regjeringen er tydelig på at private barnehager spiller en viktig rolle og skal bevares.

– Nå skal vi se på regjeringens forslag og håper det gir grunnlag til videre dialog på tvers av partiene på Stortinget, sier Jønnes.

– I Norge har vi utviklet en unik modell for barnehagesektoren, som gjennom offentlig-privat samarbeid har sikret full barnehagedekning, mangfold og et tilbud av god kvalitet i. Dette er det viktig for Høyre å bevare, og vi skal gå inn disse diskusjonene med mål om å bevare dette, fortsetter hun til barnehage.no.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål etter dagens fremleggelse, både når det kommer til finanseringen og styringen av private barnehager når det kommer til kommunens rolle. For Høyre er det viktig at barnehagesektoren kan fortsette å fokusere på et best mulig tilbud til barna gjennom utvikling av infrastruktur, kvalitet og innhold. Da trenger vi nå å avklare premisser og rammevilkår.

Frykter massenedleggelse

Frps Himanshu Gulati frykter dramatiske konsekvenser, i form av massenedleggelse av private barnehager.

– Arbeiderpartiet vil rasere Norges kanskje mest velfungerende sektor, nemlig barnehagesektoren, ved å ofre private barnehager på ideologiens alter. Jeg frykter en massenedleggelse av private barnehager de neste årene. Ideologi er viktigere for denne regjeringen enn innholdet og kvaliteten i barnehagene, uttaler han.

– Brenna vil overlate styringen til kommunen selv om all erfaring viser at de private scorer best på kvalitet og tilfredshet, påpeker Gulati.

Også han tar til orde for et bredt politisk forlik.

– Vi trenger et nytt barnehageforlik for å sikre fortsatt likebehandling av offentlige og private barnehager, samt for å sikre valgfriheten til dagens 300 000 barnehagebarn i fremtiden også.

– Ikke støvsuging engang

Heller ikke fra venstresiden går regjeringen fri av kritikk.

Hege Bae Nyholt (R)og Himanshu Gulati (Frp) er begge kritiske, av ulike grunner.

– Brenna lovte en storrengjøring i barnehagepolitikken. Det regjeringa nå kommer med er ikke engang en runde med støvsugeren. Dette viser en regjering som ikke står opp for fellesskapsløsningene men i stedet godtar fortsatt profitt i velferden, uttaler Rødts Hege Bae Nyholt.

Hun mener regjeringen nå kun gjør noen mindre justeringer i høyresidens politikk.

– De gjør ingenting med det klare kravet fra et stort flertall av velgerne: Sikre at pengene bevilget til barnehage går til barnas beste og ikke privat profitt.

– Tonje Brenna legger fram forslag som Høyre-regjeringa sendte på høring og deretter la i en skuff. Det er bra å innføre meldeplikt ved salg av barnehager og gjøre det lettere å føre tilsyn med økonomien i de kommersielle barnehagene, men kommunene må også få forkjøpsrett og mulighet til å regulere antallet plasser i de private barnehagene.

– Langt fra nok

– Regjeringas forslag til nye reguleringer av private barnehager er langt fra nok til å stoppe kommersen. Brenna leverer på SVs viktige gjennomslag om å innføre krav om at alle barnehager skal være selvstendig rettssubjekt – for å sikre innsyn i økonomien. Men det kommer ikke noe på å gi kommunene mulighet til å kontrollere og styre tilbudet demokratisk, kommenterer Freddy André Øvstegård (SV).

Han varsler nå kamp i forhandlingene på Stortinget.

– Brenna kaster blår i øya på folk. Dette er falsk markedsføring fra Arbeiderpartiet, og langt fra et oppgjør med kommersen i barnehagene våre. Her får SV mye å gjøre i forhandlinger på Stortinget. Vi skal sloss videre, forsikrer han.

- Uten kommunalt tilsyn, uten en mulighet for kommunene til å styre tilbudet demokratisk, og uten at tilskuddet til barnehagene faktisk samsvarer med utgiftene, så er dette latterlig svakt, hevder Øvstegård.

Powered by Labrador CMS