Kristin Holm jensen, avdelingsdirektør i KS, sier det er uklart hvilken hjemmel kommunene eventuelt har for å stanse tilskudd til barnehager i streik, eller hvilke kriterier kommunene eventuelt kan bruke.
Kristin Holm jensen, avdelingsdirektør i KS, sier det er uklart hvilken hjemmel kommunene eventuelt har for å stanse tilskudd til barnehager i streik, eller hvilke kriterier kommunene eventuelt kan bruke.

KS: Anbefaler ikke lenger kommuner å opprettholde tilskudd som normalt

Den siste tiden har flere tatt til orde for å avkorte eller stanse tilskudd til private barnehager i streik. Nå er både kommunene og KS i stuss, og ber Kunnskapsdepartementet om avklaring.

Publisert Sist oppdatert

Dagen før partene møtes på nytt hos Riksmekleren, trappes barnehagestreiken opp på nytt: Fagforbundet og Utdanningsforbundet tar ut over 500 nye medlemmer i streik fra mandag 14. november. Da vil det totalt være over 3600 barnehageansatte i streik, meddeler organisasjonene i en felles pressemelding.

Fagforbundet tar ut 276 nye medlemmer og Utdanningsforbundet 236, noe som vil føre til at flere barnehager må stenge driften helt. Det nye uttaket har flest i Oslo og Bergen. I tillegg er Bærum, Sandnes, Trondheim, Bodø, Ullensaker og Øygarden med i neste ukes opptrapping. Delta tar ikke ut flere i streik i denne runden, heter det videre i pressemeldingen.

Samtidig tar flere til orde for å avkorte tilskuddene til barnehager i streik. Blant dem barnehagebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo.

– Vi ønsker en tydeligere avklaring fra nasjonale myndigheter på hvilken hjemmel kommunen eventuelt har til å avkorte tilskudd til private barnehager med streikende ansatte. Hvis regelverket gir en slik åpning, vil vi benytte oss av den. Det er urimelig at private barnehageeiere skal profittere på streiken ved at de fortsatt får tilskudd når de ikke har lønnsutgifter, uttalte hun til Barnehage.no før helga.

Hun er ikke alene:

– Kommunene får ikke den tjenesten de betaler for. Dermed syntes vi det er ganske urimelig at barnehagene skal få full dekning fra kommunene som om ingenting har skjedd, sa leder i Fagforbundet Mette Nord til Dagsavisen i forrige uke.

Mens Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har bedt sin egen kommunedirektør «om å se på hvordan kommunen kan redusere tilskudd til barnehagene som nå har spart store lønnskostnader tilsvarende lønnsbesparelsene.»

– Om det er mulig for å oss å redusere overføringene, eller sikre at pengene går til de ansatte eller andre tjenester for barn i kommunen, så gjør vi det, sier Nessa Nordtun til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private barnehager som er rammet av streik, sto det i en sak fra NTB, blant annet publisert i avisa Vårt Oslo.

Kommunal Rapport har spurt Kunnskapsdepartementet om status for arbeidet med å avklare hvilket juridisk grunnlag kommunene har for å stanse tilskudd til streikerammede barnehager i denne saken.

«Barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regulerer ikke direkte spørsmålet om barnehageeier er berettiget til kommunalt tilskudd dersom barnehagen stenges midlertidig. Den enkelte kommune må derfor ta stilling til dette ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene», står det i et svar fra kommunikasjonsenheten i departementet, skriver Kommunal Rapport.

Endret formulering

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS sier til Kommunal Rapport at de fortsatt synes det er uklart hvilken hjemmel kommunene eventuelt har for å stanse tilskudd til barnehager i streik, eller hvilke kriterier kommunene eventuelt kan bruke. Hun presiserer at KS er opptatt av å være ryddige.

– Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet om hvordan kommunene skal forholde seg til private barnehager i streik. Det er de som eier regelverket og har ansvar for å fortolke det.

På hjemmesidene til KS ble avsnittet « Tilskudd til private barnehager i streik» oppdatert 7. november. Fra streiken startet og fram til da var ordlyden en annen: KS anbefaler kommunene «å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente eventuelle avklaringer av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og omfang.»

Nå er den klare anbefalingen erstattet med denne teksten:

«Det er ikke omtalt i barnehageloven med forskrifter om kommunen er forpliktet til å utbetale fullt tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier. Kunnskapsdepartementet har i mediene presisert regelverket slik at det er opp til kommunen å vurdere hvorvidt en privat barnehage som er midlertidig stengt på grunn av streik skal motta tilskudd.

Kunnskapsdepartementet viser ikke til hvilken hjemmel kommunen har for å avkorte tilskudd til private barnehager i streik eller hvilke vurderinger kommunen skal gjøre. Dette har bidratt til usikkerhet i kommunene. KS har derfor bedt Kunnskapsdepartementet avklare kommunens handlingsrom i gjeldende regelverk, og er i dialog med departementet om en slik avklaring.»

– Den anbefalingen ga vi da streiken startet. Det er jo nå en god stund siden, og streiken har også økt i omfang. Derfor har vi valgt å fjerne anbefalingen, sier Jensen til NTB.

– Har ikke hjemmel

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL er derimot klar på at kommunene ikke har hjemmel til å avkorte tilskuddet.

– Barnehagene får tilskudd for å gi et tilbud på årsbasis, ikke basert på antall timer de gir et tilbud. Så er det en del barnehager som har åpent 52 uker i året, mens andre har stengt to-tre uker om sommeren eller i forbindelse med høytidene. Noen har åpent ti timer om dagen, mens andre har kortere åpningstider. Det har aldri vært noe tema at verken kommuner eller private barnehager skal få noen avkortning i finansieringen som følge av slike variasjoner, sa han til Barnehage.no før helgen.

I flere reportasjer fra streiken kommer det fram at mange barnehager har et redusert tilbud selv om mange av de ansatte er tatt ut i streik. Onsdag ble streiken trappet opp, og 3 100 barnehageansatte i 17 kommuner er nå rammet av streik.

– Ved at barnehagene på kort sikt beholder tilskuddene, slipper de dessuten å sende ansatte som ikke er i streik ut i ulønnet permittering. Og mange av dem settes i stand til å organisere et barnepasstilbud for noen barn, og som kan være veldig viktige for de familiene det gjelder.

Powered by Labrador CMS