Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Vil avkorte tilskuddene til barnehager i streik

– Hvis regelverket gir en slik åpning, vil vi benytte oss av den, sier barnehagebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo om en eventuell mulighet til å holde igjen tilskudd til private barnehager med ansatte i streik.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis det er slik at kommunene kan redusere tilskuddene, er det noe vi vil se på, særlig hvis streiken blir langvarig, sier byråden til NTB.

Hun utdyper til Barnehage.no:

– Vi ønsker en tydeligere avklaring fra nasjonale myndigheter på hvilken hjemmel kommunen eventuelt har til å avkorte tilskudd til private barnehager med streikende ansatte. Hvis regelverket gir en slik åpning, vil vi benytte oss av den. Det er urimelig at private barnehageeiere skal profittere på streiken ved at de fortsatt får tilskudd når de ikke har lønnsutgifter.

På spørsmål om hvordan dette vil arte seg i praksis, svarer Eidsvoll:

– Eventuelle kutt må tilpasses situasjonen i hver barnehage og de mulighetene som regelverket gir.

52 barnehager i Oslo

I Oslo berører streiken 52 private barnehager. Streikeuttakene er stort sett i større kjedebarnehager, og tilskuddene til disse 52 til sammen er på nærmere 50 millioner kroner i måneden. For alle private barnehager i Oslo er månedlige tilskudd på rundt 200 millioner kroner til sammen, opplyser byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i en mail til Barnehage.no.

Hvor mange av de 52 barnehagene som er stengt eller har et redusert tilbud, har ikke kommunen oversikt over.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private barnehager som er rammet av streik, står det i en sak fra NTB, blant annet publisert i avisa Vårt Oslo.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private barnehager i sin kommune. Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en barnehage, slår departementet fast i en epost til NTB.

Samtidig anbefaler KS kommunene «å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente eventuelle avklaringer av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og omfang», står det på hjemmesidene til KS.

– Mange er bekymret

Også PBL er tydelige på at kommunene ikke har hjemmel til å avkorte tilskuddet.

– Vi får mange henvendelser fra medlemsbarnehager som er bekymret for dette på bakgrunn av de signalene som er kommet, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

– Men er det riktig å motta tilskudd for et tilbud som ikke gis?

– Barnehagene får tilskudd for å gi et tilbud på årsbasis, ikke basert på antall timer de gir et tilbud. Så er det en del barnehager som har åpent 52 uker i året, mens andre har stengt to-tre uker om sommeren eller i forbindelse med høytidene. Noen har åpent ti timer om dagen, mens andre har kortere åpningstider. Det har aldri vært noe tema at verken kommuner eller private barnehager skal få noen avkortning i finansieringen som følge av slike variasjoner.

I flere reportasjer fra streiken kommer det fram at mange barnehager har et redusert tilbud selv om mange av de ansatte er tatt ut i streik.

– Ved at barnehagene på kort sikt beholder tilskuddene, slipper de dessuten å sende ansatte som ikke er i streik ut i ulønnet permittering. Og mange av dem settes i stand til å organisere et barnepasstilbud for noen barn, og som kan være veldig viktige for de familiene det gjelder, sier Iversen.

Powered by Labrador CMS