Enighet: Bak fra venstre Steffen Handal (Unio), Mette Nord (LO), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS). Bildet er tatt i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2020. Foran Tor Arne Gangsø fra KS.

KS og Utdanningsforbundet endelig enige: Har fått på plass overtidsavtale

Utdanningsforbundet og KS er enige om avtale som fastsetter klare regler for merarbeid under korona. 200 prosent overtidstillegg og 20 ekstra fridager til ledere er blant hovedpunktene.

Publisert

Det melder Utdanningsforbundet på sine hjemmesider.

Avtalen gjelder for alle ansatte i kommunal eller fylkeskommunal sektor, og den vil derfor gjelde de fleste av Utdanningsforbundets medlemmer i skole og barnehage - unntatt de som jobber i Oslo og private skoler og barnehager.

– Avtalen burde selvsagt ha kommet før, men vi lyktes ikke å bli enige tidligere. At avtalen nå er på plass, er veldig viktig, sier Steffen Handal.

– Skal ikke drives rovdrift

Han understreker samtidig at man fortsatt ikke kan drive rovdrift på ansatte i skoler og barnehager.

– Det er noen viktige forutsetninger her som vi ikke må glemme. Denne avtalen endrer eller erstatter ikke arbeidstidsavtaler – de er uendret. I avtalen understrekes det videre at man skal ta hensyn til arbeidsmiljøet. Det skal ikke drives rovdrift på folk, og i avtalen er det understreket at «de ansatte ikke må utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger», og at «overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig», sier han, og legger til:

– Folk skal ikke måtte jobbe så mye at de blir helt utslitte. Det derimot avtalen gjør, er å sikre at folk får få ordentlig uttelling for det overtidsarbeidet som gjøres.

Et av punktene partene har kommet til enighet om, gir ledere som er unntatt overtidsbestemmelser inntil 20 ekstra fridager i 2022. Alternativt kan disse tas ut i daglønner.

– Utfordringen her har vært at de i utgangspunktet er unntatt fra overtidsbestemmelsene. Vi vet at mange ledere har opplevd urimelig stor arbeidsmengde som ikke har blitt kompensert. Vi er derfor veldig glad for at dette kan kompenseres nå, sier Handal.

Viktig lokalt arbeid

Selv om KS og partene nå har godkjent avtalen, vil det være opp til hver kommune/fylkeskommune om de godkjenner avtalen for sitt område. Om det skjer, vil det gjenstå et viktig arbeid lokalt, understreker Utdanningsforbundets leder til egne nettsider.

Under del 2.3 av avtalen («Forutsetning for bruk av mer- og overtid») heter det blant annet at:

«Før mer- og overtidsarbeid iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med tillitsvalgte»

– Tillitsvalgtes rolle er flere ganger understreket i avtalen. Det er et godt signal at KS anerkjenner at de grepene som nå skal tas, må skje etter grundige, lokale drøftinger med de involverte partene.

– Dermed gjenstår det et betydelig stykke arbeid for tillitsvalgte lokalt, og her er svært viktig at vi er på og får gode rutiner uten at arbeidsbelastningen for ansatte i skoler og barnehager blir unødig stor, sier Handal.

Dette er hovedpunktene i avtalen:

  • For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. Dette vil blant kunne omfatte ansatte i barnehagen.
  • Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.
  • Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene, får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.
  • Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.
  • Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 og ut april 2022.
  • Avtalen er inngått mellom KS og forbundene i Unio, LO, YS og Akademikerne.
  • Avtalen er inngått sentralt, men lokale parter kan velge å bruke den hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

Her kan du lese hele avtalen:

Powered by Labrador CMS