Kathrine Pedersen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Hun gleder seg til å lese søknadene som kommer fra barnehagene fram mot fristen 15. mai.
Kathrine Pedersen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Hun gleder seg til å lese søknadene som kommer fra barnehagene fram mot fristen 15. mai.

– I møtet med kunstfagene får barna oppdage verden på sin måte

Jobber dere godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Nå inviteres landets barnehager til å søke på «Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2023».

Publisert

Gjennom prisen ønsker Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å løfte frem bruken av kunstfag og estetiske læringsprosesser i barnehagene, til inspirasjon og læring for sektoren som helhet.

Prisen deles ut som en honnør til de barnehagene som jobber spesielt godt med dette fagområdet.

– Kunstfagene bidrar til en estetisk dimensjon ved barnehagen, hvor barna får oppleve og skape, undre seg, eksperimentere og leke seg med ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk, sier Kathrine Pedersen som er rådgiver ved senteret.

– I møtet med kunstfagene får barna oppdage verden på sin måte, gjennom sansene. Deltagelse i kunstfaglige prosesser gir barna både erfaringer med å oppleve og skape i fellesskap med andre og inspirasjon til egne kunstneriske uttrykk, legger hun til.

Trygg på egen fagkompetanse

– Hvilke kår opplever dere at kunstfagene har i barnehagene i dag?

– Vi ser gjennom våre nettverk at flere barnehager jobber helhetlig og godt med fagområdet.

– Vårt inntrykk er at de barnehagene som har en god struktur og kultur for kunstfaglig arbeid, hvor personalet er engasjert, motivert og trygg på sin fagkompetanse, gir kunstfagene god plass i barnehagehverdagen. Dette kommer av et godt arbeid som har blitt lagt ned over år i personalgruppen, sier Pedersen.

To priser skal deles ut

Sist gang prisen ble delt ut var i 2021. Da var det Bortigard barnehage, Englia barnehage og Barnehagen hundre som ble hedret for tre ulike prosjekter.

– I år skal det deles ut to priser, én i kategorien «Musikk» og én i «Åpen klasse». Den sistnevnte kategorien kan eksempelvis ha fokus på kunst og håndverk, samisk kunst og kultur, drama, litteratur eller dans, forteller Pedersen.

– Hvorfor har dere valgt å fokusere på akkurat musikk i den ene kategorien?

– Fagområdet omfatter også musikk og i år jobber vi på senteret blant annet med en temapakke om sang i barnehagen. I den forbindelse så vi det som naturlig at barnehageprisen også hadde et musikkfaglig fokus. Både for å få løftet fram de som allerede jobber godt med musikk, og for å inspirere flere til å gi musikken enda større plass i barnehagen.

Barnas stemmer

Fristen for å sende inn bidrag er 15. mai.

Prosjektet det søkes for må være godt forankret i rammeplanen og ferdig gjennomført før søknaden sendes inn.

– Synliggjør gjennom god tekst og bilder prosessene i prosjektet dere har gjennomført. Vis hvordan barnas stemmer, barns medvirkning, undring, skapende kraft og egne initiativ har blitt prioritet, sier Pedersen.

I vurderingen av de innsendte bidragene vil personalets refleksjon rundt arbeidsmåter og gjennomføring av prosjektet være viktigere enn hvor mange som deltok og om det ble laget et produkt, opplyser hun.

Søknadene vil bli bedømt av en jury som i år består av Morten Sæther (dosent i musikkpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole), Ingrid Skarprud (høgskolelærer på institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet) og Pedersen selv.

Vinnerne mottar en skulptur av Harald Bodøgaard, samt 10 000 kroner øremerket til videre kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen.

Powered by Labrador CMS