Regjeringen vil bevilge en ekstra milliard for å sikre at pengene når helt ut i barnehager og klasserom. Men det blir opp til kommunene selv å bestemme hvordan de skal fordeles.
Regjeringen vil bevilge en ekstra milliard for å sikre at pengene når helt ut i barnehager og klasserom. Men det blir opp til kommunene selv å bestemme hvordan de skal fordeles.

Vil ikke øremerke koronapenger til verken barnehager eller vikarer

I forrige uke varslet regjeringen én ekstra milliard koronakroner til barnehager og skoler. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier det blir opp til lokalpolitikerne å fordele pengene.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis en barnehagelærer er syk og må holde seg hjemme, skal det settes inn vikar. Det skal ikke kuttes i tiltak i skolen for å spare penger til koronatiltak, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) under en pressekonferanse torsdag i forrige uke.

Da ble det klart at regjeringen vil bevilge i alt mer enn syv milliarder kroner til kommunesektoren i neste års statsbudsjett. Pengene skal dekke merutgifter og mindreinntekter i kommunene i første halvår i forbindelse med koronapandemien. I tillegg varslet Melby at regjeringen vil bevilge én milliard ekstra for å sikre at koronapengene når helt fram til barna i barnehage og skole.

Så begynte spørsmålene å hagle. Blant annet på Facebook-siden til barnehage.no. Blir pengene øremerket, eller forsvinner de i det store sluket? Hvis man setter inn vikar, kan man være sikker på å få igjen pengene i etterkant? Får de private barnehagene dekket koronakostnadene på lik linje med de kommunale?

Særlig spørsmålet om øremerkede midler til barnehagene gikk igjen. Vi sendte spørsmålene videre til Guri Melby.

– En milliard til skoler og barnehager: Hvor stor del av den potten ser dere for dere skal gå til barnehager?

– Regjeringen foreslår en ekstra bevilgning til kommunene på totalt 5,9 milliarder kroner. Det skal dekke merutgifter knyttet til covid-19 første halvår 2021. Innbakt i dette er merkostnader i skoler og barnehager. I hovedsak er dette basert på en rapport fra en arbeidsgruppa ledet av kommunal- og moderniseringsdepartementet der også KS deltok, men regjeringen har foreslått om lag 1 milliard mer enn anslaget fra arbeidsgruppen. Det er kommunene selv som må fordele pengene videre, men vi forventer at lokalpolitikerne prioriterer skolene og barnehagene, svarer statsråden.

Les også: Melby: Også vikarutgifter skal kompenseres

Les også: Mener regjeringen må komme med krisepakke til barnehagene

Les også: Ap vil ha krisepakke til barnehagene. Dette sier de andre partiene om ønsket

Uten konkrete føringer

– Hvordan er ekstramilliarden tenkt fordelt; er det opp til kommunene selv å fordele pengene eller kommer de med konkrete føringer?

– Regjeringens forslag om en ekstra milliard til kommunene er begrunnet med merkostnader til smittesporing og å sørge for tjenestetilbudet til sårbare barn, herunder barnehager og skoler. Det er opp til kommunene å fordele pengene, men vi forventer som sagt at skolene og barnehagene prioriteres.

– Dere snakker om å fordele penger etter smittetrykk, men føringene for smitteverntiltak på gult nivå er jo de samme om det er Oslo eller Træna kommune det er snakk om: Hva er tenkt rundt dette?

– Av de 5,9 milliardene som vi har foreslått å bevilge til kommunene er 4,4 milliarder kroner økt innbyggertilskudd og 1,5 milliarder kroner skjønnsmidler. Det betyr at mesteparten fordeles til alle kommuner etter ordinær fordeling, mens noe skal vurderes og fordeles av fylkesmennene videre til kommunene. Der vil man kunne ta hensyn til at ulike kommuner har blitt ulikt rammet.

Forventning om flere vikarer

– Skal pengene også gå til private barnehager, eller bare de kommunale?

– Det er opp til kommunene hvordan de fordeler pengene. Vi vil her også vise til at KS og PBL har kommet med en felles anbefaling til kommunene om utbetaling av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien.

Les også: KS og PBL: Felles opprop skal bidra til likebehandlig i en krisesituasjon

– Kan barnehager sette inn vikar nå, og forvente at pengene kommer etterpå?

– Regjeringen har foreslått en ekstrabevilgning til kommuner og fylkeskommuner som skal dekke ekstrakostnader knyttet til covid-19. Hvordan kommunene bruker disse pengene videre, styres av dem, men det er en sterk forventning fra regjeringen om at ekstrabevilgningene går videre også til skoler og barnehager, og at kommunene blant annet bruker mer penger på vikarer i barnehager ved behov, svarer Melby.

Bevilgningen regjeringen nå foreslår er for første halvår 2021. Eventuelt merbehov utover det vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med revidert statsbudsjett. De ekstra bevilgningene knyttet til koronatiltakene vil legges fram i et ekstranummer til statsbudsjettet 6. november, ifølge kommunalminister Nikolai Astrup.

Powered by Labrador CMS