Styreleder Bjørn Arild Gram i KS og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er enige om en felles uttalelse der de oppfordrer kommunene om å forskuttere ekstra utgifter under korona-pandemien.
Styreleder Bjørn Arild Gram i KS og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er enige om en felles uttalelse der de oppfordrer kommunene om å forskuttere ekstra utgifter under korona-pandemien.

KS og PBL: Felles opprop skal bidra til likebehandlig i en krisesituasjon

Både private og kommunale barnehager har hatt ekstra kostnader knyttet til korona-pandemien. Men de private barnehagene får i utgangspunktet ikke kompensasjon før i 2022. 

Publisert

Nå ber KS og PBL kommunene om å forskuttere utbetaling av tilskudd knyttet til ekstraordinære kostnader under koronapandemien.

84 prosent av de spurte i en medlemsundersøkelse i regi av PBL tidligere i sommer svarte at de hadde hatt økte kostnader som følge av korona-pandemien. Samtidig svarte enda flere av de private barnehagene, 86,5 prosent, at de ikke hadde fått kompensert driftsutgifter knyttet til pandemien av kommunen. 

– Jeg er glad for at vi har blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om en felles anbefaling, slik at vi bidrar til likebehandling av kommunale og private barnehager også i en krisesituasjon, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS til pbl.no.

– Samme type merkostnader

Både kommunale og private barnehager har opplevd ekstraordinære driftsforhold som følge av koronasituasjonen. Eksempler på merkostnader kan være vikarutgifter, overtid, omdisponeringer av personale fra andre tjenester til kommunal barnehage, renholds- og smittevernkostnader, heter det i oppropet.

Samtidig vil ikke de private barnehagene i utgangspunktet få kompensasjon for kommunale barnehagers eventuelle netto merkostnader i 2020 før i tilskuddet for 2022.

– Kommunale og private barnehager har samme type merkostnader under pandemien og for private barnehager er det viktig at merkostnadene i størst mulig grad blir kompensert nå, for å kunne sikre trygge og gode tilbud til barna. Derfor er vi veldig glad for at vi har blitt enige med KS om felles anbefalinger om ekstra tilskudd til private barnehager i de tilfeller kommunen selv har hatt økte kostnader, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til pbl.no.

 

Anbefaler ekstra tilskudd

PBL og KS er enig om at man bør tilstrebe en høyere grad av samtidig finansiering for koronarelaterte ekstrakostnader og andre særskilte nasjonale eller lokale satsinger på barnehageområdet, heter det i oppropet.

Anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager. Kommunene anbefales å dokumentere eventuelle netto merkostnader som følge av koronasituasjonen i 2020 og beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år.

PBL og KS anbefaler at kommunene kartlegger og dokumenterer eventuelle netto merkostnader i kommunale barnehager som følge av korona-situasjonen.

Både kommuner og private barnehageeiere har fått redusert arbeidsgiveravgift eller kompensasjonstilskudd for arbeidsgivere med nullsats som en del av statlige tiltakspakker. Den reduserte kostnaden eller inntekten dette medfører bør derfor inngå i beregningen av kommunens netto merkostnader i 2020.

PBL og KS anerkjenner at det ikke vil være mulig å fastslå eksakte faktiske mer- og mindrekostnader i kommunale barnehager som følge av pandemien per nå og at det derfor må påregnes justeringer fram mot tilskudd for 2022, står det videre.

Powered by Labrador CMS