I alt 99 personer er smittet i Lillehammer kommune siden onsdag 9. desember.
I alt 99 personer er smittet i Lillehammer kommune siden onsdag 9. desember.

Oppfordrer foreldrene til å begrense barnehagetiden: – Står midt i et smitteutbrudd

Lillehammer er midt i et smitteutbrudd, men så langt har ikke koronaen nådd barnehagene.

Publisert

Lillehammer kommune er nå midt i et pågående smitteutbrudd, som startet onsdag 9. desember med utspring i Lillehammer videregående skole. I alt 99 personer er smittet i løpet av den siste uken, og tusen personer er akkurat nå i karantene.

Under koronakrisen er totalt 207 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. To av disse er døde.

Sykefraværet øker

Enn så lenge har ikke smitten nådd verken barn eller ansatte i barnehagene i løpet av dette siste utbruddet. Det håper barnehagesjef Marianne Slåen Bruket vil fortsette. Likevel påvirker pandemien de 28 barnehagene i kommunen, hvorav 12 er kommunale.

– Vi har en økning i sykefraværet nå, og det setter vi i sammenheng med smitteutbruddet. Fram til nå har fraværet variert mellom barnehagene, men det har vært høyere enn normalt, sier hun til barnehage.no.

Lillehammer kommune har hatt full åpningstid i sine barnehager siden slutten av august. Det har de fremdeles, men Bruket ber nå foreldrene - fra og med i dag - om å benytte barnehageplassen mellom klokka 07.30 og 15.30, uavhengig av barnehagens åpningstid.

Årsaken er at det er utfordrende å få på plass nok bemanning.

– Mange barnehageansatte er nå satt i karantene, er hjemme med syke barn eller er syke selv, sier Bruket til kommunens nettsider.

Vil unngå å stenge

Hun understreker at kommunen gjør det de kan for å unngå at barnehagene blir stengt på grunn av for lite fast bemanning og for mange ukjente vikarer for barna i barnehagen.

– Skal vi klare å opprettholde barnehagetilbudet oppfordrer vi derfor alle foresatte til å benytte barnehageplassen i dette tidsrommet, sier hun.

Samtidig påpeker barnehagesjefen at det kan finnes situasjoner der det er et særskilt behov for at det er behov for å benytte barnehageplassen utover det anbefalte tidsrommet. Bruket ber da foreldre om å ta direkte kontakt med barnehagen.

– På den måten får vi satt opp vaktlister utover tidsrommet 0730-1530.

Powered by Labrador CMS