– At en liten andel kommuner og barnehager ser at det er behov for å justere åpningstiden noe for å tilpasse seg dette, er ikke overraskende, sier Trond Kalhagen i KS.
– At en liten andel kommuner og barnehager ser at det er behov for å justere åpningstiden noe for å tilpasse seg dette, er ikke overraskende, sier Trond Kalhagen i KS.

Barnehage.no-kartlegging: 17 prosent av kommunene har redusert åpningstid

Mens majoriteten av kommunene har full åpningstid, er det fremdeles kommuner som gir et begrenset tilbud. Det er resultatet av en kartlegging barnehage.no har gjennomført.

Publisert

Vi har kontaktet landets 364 kommuner og bedt om svar på om de kommunale barnehagene har normal åpningstid per 17. august, eller om den er redusert sammenlignet med før korona-utbruddet.

188 kommuner har besvart våre spørsmål. Fire av kommunene som har besvart undersøkelsen har kun private barnehager, og telles dermed ikke med i oversikten.

Variasjoner

Dette viser kartleggingen:

Trond Kalhagen er spesialrådgiver i KS.
Trond Kalhagen er spesialrådgiver i KS.
  • 32 av 184 svarer at de har redusert åpningstid i de kommunale barnehagene som følge av koronapandemien.
  • 4 av 184 svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har redusert åpningstid, mens andre har full åpningstid.
  • I Oslo kommune har alle kommunale barnehager normal åpningstid, med unntak av bydel St. Hanshaugen der de kommunale barnehagene har redusert åpningstiden til 8,5 timer ut august.
  • 147 av 184 svarer at det er full åpningstid i de kommunale barnehagene.

Ikke overrasket

Trond Kalhagen er spesialrådgiver i KS. Han mener det er flott at 83 prosent av kommunene som har besvart barnehage.nos undersøkelse har ordinær åpningstid i den fasen av pandemien vi er inne i nå.

– Vi forutsetter at kommunene ut fra lokale forhold og behov vurderer hvilken åpningstid de kan ha i sine barnehager for å ivareta kvalitet, sikkerhet og smittevern, sier han.

Han er klar på at barnehagene nå drives generelt etter gult nivå i trafikklysmodellen. Det innebærer ikke ordinær drift, men at det må gjøres tilpasninger.

– At en liten andel kommuner og barnehager ser at det er behov for å justere åpningstiden noe for å tilpasse seg dette, er ikke overraskende, sier han.

Varierte årsaker

Enkelte av kommunene har valgt å utdype svarene sine. I Osen kommune i Trøndelag er mangel på personell årsaken til redusert åpningstid. 

Lærdal kommune opplyser at det ikke lar seg gjennomføre med full åpningstid siden de ikke kan samarbeide på tvers av avdelingene på morgenen og ettermiddagen. Samme begrunnelse bruker Sunndal kommune.

Lillehammer kommune på sin side hadde planer om full åpningstid fra og med 15.08, men har på bakgrunn av den nasjonale utviklingen valgt å opprettholde ni timers åpningstid i 14 dager til. 

– Dette for å se om det blir økt smitte når barn og ansatte nå kommer tilbake etter ferien, opplyser barnehagesjef Marianne Slåen Bruket, og sier videre at det er to hovedgrunner til dette. Det ene er å eventuelt redusere antall smittede, i tillegg å redusere antall personer som vil måtte settes i karantene. 

– Blir det ikke stor økning vil barnehagene gå tilbake til ordinær åpningstid.

I tabellen under kan du se status for kommunene som har svart. Tabellen oppdateres  etter hvert som kommunene sender inn svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]  

 

Powered by Labrador CMS