Fra 1. januar kunne pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres. 1. juli er det slutt for ordningen.
Fra 1. januar kunne pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres. 1. juli er det slutt for ordningen.

Snart slutt for pensjonistordningen

Vikarmangel og høyt sykefravær skapte kreative løsninger for å sikre nok personell til barnehagene.

Publisert

Det siste halve året har pensjonistene hatt mulighet til å tjene ekstra som vikar i barnehage, uten at AFP eller alderspensjonen ble redusert.

Bakgrunnen var den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Ordningen ble tilbudt pensjonert personell fra 1. januar 2022.

Tiltaket skulle avlaste det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av covid-19 smitte. «Både undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den særskilte pensjonistlønnssatsen. Tiltaket innebærer at pensjonister kan tilsettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes. Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- pr. faktisk arbeidet time», het det om avtalen.

Avtalen var den samme som ble innført for helsepersonell allerede fra mars 2020. 1. juli opphører ordningen.

– KS henvendte seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. mai i år og anmodet om at det ble åpnet for at pensjonister kunne ta arbeid uten pensjonsavkorting også i perioden 1. juli 2022 til 1. juli 2023, ved ev. ekstraordinært personellbehov ved oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering som følge av koronapandemien. Departementet har meddelt KS at anmodningen ikke følges opp nå, men at departementet kan åpne for en slik ordning på kort varsel dersom det oppstår et ekstraordinært personellbehov som følge av pandemien, kommer det fram på hjemmesidene til KS.

Powered by Labrador CMS