I neste uke skal alle barnehagene i Oslo stenges. Det vedtar kommunen helt på tampen av uka.
I neste uke skal alle barnehagene i Oslo stenges. Det vedtar kommunen helt på tampen av uka.

Reagerer på manglende vedtak og dårlig kommunikasjon om stenging fra Oslo kommune

Oslo kommune har gitt beskjed om å stenge alle barnehagene i neste uke - men det formelle vedtaket mangler. Det skaper problemer for de private barnehagene. – Det kommer fredag, er beskjeden fra byråd Inga Marte Thorkildsen (Sv), som medgir at kommunikasjonen kunne vært tydeligere.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 15. mars kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med nyheten om at barnehagene i Oslo skal holdes stengt i påskeuken. Når barnehagene åpner igjen etter høytiden 6. april, skal de organiseres på rødt nivå.

– Vi er inne i en tredje smittebølge. De muterte variantene av koronaviruset sprer seg raskt i Oslo, og tiltakene vi har brukt til å slå ned smitten tidligere, er ikke nok til å slå ned de nye virusvariantene. Den eneste måten å stoppe viruset på er å stoppe mest mulig av den fysiske kontakten mellom byens innbyggere. Vi håper at dette vil snu smitteutviklingen, var budskapet.

Onsdag denne uken, 24. mars, kom det en ny pressemelding fra byrådet, der budskapet om stenging ble gjentatt nok en gang:

For de tre første dagene i påskeuken gjelder dette: Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken, men barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse i barnehage før påske.

– Gjelder beskjeden både de kommunale og private barnehagene?

– Ja, når vi stenger barnehager i hele byen på bakgrunn av smittesituasjonen gjelder det alle barnehager. Smitte blant barn i barnehagealder er fortsatt bekymringsfullt høy og ved å stenge barnehager i tre dager i påskeuken får man ti sammenhengende dager med færre nærkontakter i denne aldersgruppen. Stengte dager neste uke kan være et viktig bidrag til å begrense smittespredningen med mindre negative konsekvenser enn hva man ville fått ellers, siden mange foreldre har mulighet til å ta ut ferie, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, og legger til:

– Samtidig bidrar det til at ansatte i barnehager gis mulighet til å ta ut overtid eller ferie. Men helt stengt blir det jo ikke siden barn til foreldre med samfunnskritiske yrker skal ha et tilbud som normalt.

Inga Marte Thorkildsen understreker at beskjeden om stenging i påskeuken gjelder alle barnehagene i Oslo, også de private.
Inga Marte Thorkildsen understreker at beskjeden om stenging i påskeuken gjelder alle barnehagene i Oslo, også de private.

I strid med vedtektene

Dermed blir både kommunale og private barnehager i Oslo pålagt å ha stengte dører i påsken. Flere bydeler har sendt ut e-post til barnehagene om at det skal holdes stengt i påskeuken. Samtidig har det ikke foreligget noe formelt vedtak om at barnehager skal være stengt, slik blant annet formannskapet i Lørenskog gjorde i et ekstraordinært møte mandag morgen.

Det manglende vedtaket skaper problemer for de private barnehagene:

I en artikkel publisert på Pbl.no kommer det fram at dersom barnehager holder stengt uten at det enten er hjemlet i smittevernloven/covid-19-forskriften, eller fordi barnehageeier vurderer at det ikke er forsvarlig å holde åpent, ville en stenging kunne vært i strid med egne vedtekter. Dette vil i så fall kunne oppfattes som et brudd på inngåtte avtaler med foreldre som har barn i barnehagene.

Stenging av barnehager som ikke er hjemlet i smittevernloven eller covid-19-forskriften vil dessuten ikke utløse rett til redusert foreldrebetaling for familiene og kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling for barnehagene.

– Kan dere pålegge de private barnehagene å holde stengt uten at det fattes et vedtak om det; hjemlet i smittevernloven/covid-19-forskriften?

– Vi planlegger å formalisere denne beslutningen i morgen fredag, sier Thorkildsen.

– Vi er klar over at det formelle vedtaket i dette tilfelle kommer sent, men når kommunen presenterer nye smitteverntiltak gjelder de i utgangspunkt for alle berørte virksomheter enten de er kommunale eller private – som for eksempel når vi innfører rødt smittevernnivå eller innfører restriksjoner for arrangementer. Når vi tidligere i uken forsto at det likevel var usikkerhet knyttet til stengingen i påskeuka sendte vi ut informasjon om at formelt vedtak forventes på fredag.

Ønsker bedre kommunikasjon

Norlandia har barnehager i flere bydeler i Oslo. Kristin Voldsnes i Norlandia mener det har vært kommunisert utydelig rundt denne saken. Det har skapt forvirring og frustrasjon blant barnehagene.

– Var det i utgangspunktet planlagt å holde alle barnehagene i Oslo stengt mandag, tirsdag og onsdag i neste uke?

– De private barnehagene har ulike vedtekter som regulerer åpningstidene i påskedagene. Her har bydelene sendt ut ulik informasjon. Det er jo blant annet et stort spørsmål knyttet til foreldrebetalingen hvis kommunen sier at alle barnehager skal stenge.

Voldsnes viser til instrukser fra to ulike bydeler for å illustrere forvirringen. Onsdag gikk denne beskjeden ut til de private barnehagene i bydel Vestre Aker:

«På bakgrunn av innføring av nye tiltak mot spredning av koronaviruset, som ble presentert 15. mars 2021, skal alle barnehager i Oslo være stengt 29., 30. og 31. mars 2021. Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud. Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner har krav på et tilbud jf. § 2 i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

Kristin Voldsnes i Norlandia mener det har vært kommunisert utydelig rundt denne saken.
Kristin Voldsnes i Norlandia mener det har vært kommunisert utydelig rundt denne saken.

Barnehager som har vedtektsfestet stengt i påsken, er ikke pliktig til å gi et tilbud til samfunnskritisk personell, og kan dermed holde helt stengt som planlagt. Barnehager som har vedtektsfestet kortere åpningstid i påsken, er ikke pliktig til å gi et tilbud til samfunnskritisk personell ut over den vedtektsfestede åpningstiden.»

Samtidig fikk de private barnehagene i Gamle Oslo denne beskjeden fra bydelen:

«Dersom barnehagene har vedtektsfestet at barnehagen skal være stengt disse tre dagene, er den ikke forpliktet til å gi et tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske yrker. Den kan holde stengt som planlagt. Det vil derfor ikke være snakk om noe betalingsfritak eller refusjon.»

– For driftere av private barnehager er det viktig med enhetlig informasjon. I situasjonen vi er i nå er alle svært opptatt av å gjøre dette riktig. Vi ønsker et godt samarbeid med kommunen, og at vi står sammen om de gode løsningene, sier Voldsnes.

Press fra alle hold

Hun forteller at mange av Norlandia-barnehagene har vedtektsfestet at de skal holde åpent på virkedagene i stille uke. Samtidig forteller hun at lederne står i sterkt press fra sine ansatte om å stenge disse dagene - etter oppfordring fra kommunen og de tillitsvalgte.

– Flere av barnehagene i Oslo har allerede stengt, og holder åpent bare for sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Fram til nå har nok mange barnehager oppfordret foreldrene til å ta fri, mens fagforbundene har oppfordret sine tillitsvalgte, sier Voldsnes.

Det er også viktig at barnehagene får informasjon om hvorvidt barnehagene skal stenge på grunn av hensynet til smittevern, eller om dette omhandler at alle ansatte trenger en «pustepause», mener hun.

– De private barnehagene må jo selv avgjøre om de vil holde stengt eller ikke.

– Om og når dere nå får pålegg om å stenge i neste uke: Hva gjør dere med tanke på de ansatte: Får de fri, og blir de i så fall oppfordret til å ta ut fri- eller feriedager?

– Vi har kartlagt, som vi alltid gjør i forbindelse med ferier og høytider, hvem som ønsker ferie og fri. De som ikke skal ha fri, skal ikke gjøre noe annet enn de vanligvis gjør - men bruke tiden til planlegging.

Trenger tid til omstilling

I pressemeldingen fra Oslo kommune onsdag kommer det også fram at barnehager og skoler skal fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag, også den første uken over påske. Det betyr at dagens regler gjelder til og med fredag 9. april.

– Vi er nødt til å gi skolene tid til å omstille seg til de nye smittevernveilederne, sier Inga Marte Thorkildsen.

De nye smittevernveilederne ble klare i dag, onsdag, og skal gjelde fra 12. april.

– Skoler og barnehager vil trenge tid å omstille seg til de nye veilederne, derfor har vi besluttet at de skal gi et tilbud i henhold til smittevernreglene slik de er definert i dag, - også i uken etter påske, sier Thorkildsen.

Venter vedtak fredag

Samtidig gir ikke Oslo kommune selv så veldig god tid til å områ seg for de private barnehagene:

Denne uken har PBL tatt opp problemstillingen med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Onsdag ettermiddag kom det melding om at det er satt i gang en prosess med sikte mot et vedtak om stenging hjemlet i smittevernloven. Et slikt vedtak vil høyst sannsynlig komme førstkommende fredag, ifølge PBL. Det bekrefter Thorkildsen til barnehage.no.

– Er det nok tid for barnehagene til å ruste seg for stenging?

– Jeg har forståelse for at dette kommer brått på for de som har tenkt at dette ikke gjelder dem, og beklager det. Men i pressemeldingen fra 15. mars står det at «alle» barnehager skal stenge i påsken, og Oslos smitteverntiltak gjelder som sagt både kommunale og private virksomheter. Ut fra hva vi har forstått har mange private også regnet med at det gjelder dem, selv om noen tolket det annerledes, sier byråden.

– Hvorfor har det vært så vanskelig å kommunisere at budskapet omhandlet både de private og de kommunale barnehagene?

– Vi kunne sikkert vært tydeligere og vil ta lærdom av det. Det tok noe tid før vi fikk forståelse for at det var usikkerhet i denne saken.

Mange er stengt allerede

Før helgen uttalte Thorkildsen at krisepreget lav bemanning og høyt smittenivå gjør at Oslo kommune trolig stenger flere barnehager i uken vi nå er inne i.

– Hvor mange barnehager er stengt i Oslo denne uken, både kommunale og private?

– Vi får rapportering fra barnehager som har en eller flere avdelinger stengt på grunn av smitte og karantene. Siden mandag har vi fått meldinger om nesten 40 tilfeller der avdelinger settes i karantene. Noen barnehager er også stengt med hjemmel i Covid-19-forskriften 12c på grunn av smitterisiko og koronarelaterte driftsproblemer. Denne uken har det vært et titalls barnehager, sier Thorkildsen.

– I tillegg vet vi at det forekommer at avdelinger eller kohorter blir nødt til å stenge kortvarig fordi de på mangler personell, men det har vi ikke tall på.

– Hva er beskjeden som går ut til bydelene knyttet til å oppfordre eller eventuelt pålegge de ansatte å ta ut ferie- eller fridager i neste uke?

– Det er bydelene som arbeidsgivere som har dialogen med de ansatte og de tillitsvalgte. Jeg vil tro at mange ansatte i barnehagene ønsker litt fri nå og at en del også har en del overtid som de endelig får mulighet til å ta ut som avspasering. Men ingen blir pålagt å ta ut ferie. Det vil jo også være behov for noen som jobber i barnehagene for å ivareta barn til foreldre med samfunnskritiske yrker.

Vedtak for kun de kommunale

Også i Lillestrøm kommune er det bestemt at barnehagene skal holde stengt i stille uke.

– Gjelder beskjeden om stenging i stille uke også de private barnehagene?

Kommunalsjef for barnehage, Julie Størksen Hagesæter, i Lillestrøm kommune.
Kommunalsjef for barnehage, Julie Størksen Hagesæter, i Lillestrøm kommune.

– Nei, det gjelder de kommunale. Hva de private barnehagene velger å gjøre er opp til dem, og vi sitter heller ikke med noen samlet informasjon om hvorvidt de fleste holder åpent eller velger å stenge, sier kommunalsjef for barnehage, Julie Størksen Hagesæter.

– Er det gjort et politisk vedtak om dette, hjemlet i smittevernloven/covid-19-forskriften?

– Nei, det er en administrativ bestemmelse som er gjort av kommunedirektøren. Vi hadde en sak oppe i november i fjor, der det ble vedtatt å delegere myndigheten til administrasjonen - hvis vi så behov for å redusere åpningstiden på grunn av mangel på ansatte. Avgjørelsen om å holde stengt i påskeuken kom på bakgrunn av gjentatte meldinger fra de tillitsvalgte om at de ansatte var slitne, og hadde behov for fri.

Størksen forteller også at bestemmelsen er kommunisert ut til de private barnehagene, selv om den ikke berører dem direkte.

– De private barnehagene er naturlig nok opptatt av hva vi gjør i kommunen, sier hun.

I Lørenskog kommune holdt politikerne et ekstraordinært kommunestyremøte mandag denne uken, der det ble gjort et vedtak om å stenge alle de kommunale barnehagene.

Powered by Labrador CMS