Nå er den oppdaterte smittevernveilederen for barnehagene klar.
Nå er den oppdaterte smittevernveilederen for barnehagene klar.

Her er den nye smittevernveilederen

Smittevernveilederen for barnehager er oppdatert. Strengere råd om gruppestørrelser på rødt nivå og retningslinjer rundt bruk av munnbind er noen av justeringene.

Publisert

Fagmyndighetene har oppdatert smittevernveilederne for barnehage og skole. I de reviderte veilederne er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at de blir lettere å følge, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Endringene gjelder fra 12. april.

Her kan du lese hele den oppdaterte veilederen.

Dette er endringene for barnehagene:

  • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en storbarnskohort overstige 7-8 barn, mens de gjeldende veilederne sier at storbarnskohorter kan være på 8-10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.
  • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter.
  • I veileder for barnehagene er det kun gjort små justeringer.

Dette er felles for alle veilederne:

  • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus
  • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov har fått egen omtale
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er i veilederne for skole tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen. Og at de skal sikre god kommunikasjon med foreldre.
  • Smitteverntiltak for ansatte er tydeliggjort
  • Barnehage- og skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort

Skal gjøre det enklere

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet skal gi størst mulig forutsigbarhet og trygghet for barn, elever, ansatte og foreldre, men vi har fått tilbakemeldinger på at det varierer hvordan de etterleves. De oppdaterte veilederne skal gjøre det enklere for barnehagene og skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.Målet er fortsatt å legge til rette for mest mulig tilstedeværelse i barnehager og på skoler. Dette har stor betydning for alle barn og unge, men er ekstra viktig for de med særlig behov for oppfølging.De grunnleggende rådene er fortsatt viktigst i de oppdaterte veilederne, står det videre.Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus. Å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til hverandre, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak er effektivt også med de muterte virusvariantene.

Beholder trafikklyssystemet

Smittevernveilederen beholder det forutsigbare trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå. De nye veilederne tydeliggjør hva som skal til for å ha god nok avstand på de ulike nivåene.

– Vi er i en krevende situasjon med økende smitte mange steder i landet, også blant barn og unge. Det er en prioritet at barn og elever skal kunne gå i barnehagen og på skolen, og da kan vi ikke innføre så strenge tiltak at det ikke er praktisk mulig, eller at barna ikke har det bra når de er der. Tiltakene i barnehagen og på skolen må sikre godt smittevern, samtidig som byrden for barn, elever og ansatte blir så lav som mulig, sier Melby.

Samtidig kommer det fram at «2-meteren» ikke gjelder i barnehage og skole:

Det er den samlede mengden av tiltak i samfunnet som er avgjørende for å redusere smitte. Når vi har færre tiltak for barn og unge, må vi voksne tåle strengere tiltak.

Den nylig oppjusterte anbefalingen om å holde to meter avstand til andre, gjelder ikke i barnehage og skole. Den nasjonale anbefalingen om to meter avstand handler om at mange blir smittet i sosiale sammenhenger, står det i pressemeldingen.

Samtidig oppfordres barnehagene og skolene til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig:

Powered by Labrador CMS