Flere kommuner stenger barnehagene i stille uke

Mandag morgen møttes formannskapet i Lørenskog til et ekstraordinært møte hvor de vedtok å stenge de kommunale barnehagene gjennom påsken. Også Lillestrøm stenger barnehagene i stille uke.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en sak i Dagbladet.

I forrige uke ble det klart at Oslo kommune stenger sine barnehager i stille uke.

Nå har også politikerne i Lørenskog vedtatt å stenge barnehagene samme periode. På kommunens hjemmesider står det:

Formannskapet har vedtatt at alle barnehager skal holde stengt de 2,5 første dagene i påskeuka – 29., 30., og 31. mars.

Bakgrunnen for vedtaket er den krevende smittesituasjonen Lørenskog befinner seg i. Det er høy smitte blant barn og vi ser at det muterte viruset smitter mye letter også blant dem. I tillegg har også ansatte i barnehagene hatt en utfordrende arbeidshverdag med strenge smittevernregler over lang tid.

Det er ikke mulig av smittevernhensyn å flytte ansatte mellom kohorter og avdelinger, og mangel på vikarer gjør situasjonen enda mer utfordrende. Med bakgrunn i dette og den belastning ansatte har stått i over tid, anbefaler kommunedirektøren at de kommunale barnehagene stenges de 2,5 dagene i påskeuka, sto det i innstillingen fra kommunedirektøren, som ble enstemmig vedtatt.

Barnehagene vil likevel holde åpent for barn med særlige behov og barn av foreldre med viktige eller samfunnskritiske yrker.

- Vi er ikke der at vi velger mellom to goder, men mellom to onder. Det er bivirkninger uansett hva vi velger å gjøre, sa ordfører Raghild Bergheim under møtet, og understreket av kommunen står oppe i en svært krevende situasjon, ifølge Dagbladet.

I tillegg til å stenge barnehagene, fikk kommunaldirektøren også myndighet til å redusere åpningstidene på SFO.

- Du tenker beredskap nesten hele tida.

Også i Lillestrøm er det fattet vedtak om å holde barnehagene stengt i stille uke, ifølge kommunens hjemmesider.

Powered by Labrador CMS