Kommuner kan søke om tilskudd til ressursperson

Nå kan kommuner søke om tilskudd til en ressursperson som skal bidra til å prøve ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO, melder Utdanningsdirektoratet.

De siste årene har flere rapporter og undersøkelser, deriblant Nordahl-rapporten, pekt på at det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge i skolen er for tilfeldig og at kvaliteten ofte er for dårlig.

Målet med tilskuddet er å gi en støtte til kommuner som ønsker å prøve ut tiltak som kan føre til mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet i barnehage, skole eller SFO, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i form av spesialpedagogiske tiltak. Utprøvingene skal gi kunnskap om ulike måter å organisere og forbedre tilbudet på, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Ressurspersonen skal blant annet bidra til framdrift i utprøvingen og sørge for at det blir rapportert.

Les mer om tilskuddordningen på udir.no.

Powered by Labrador CMS